YENİ EKONOMİK PAKET; HALKA TEKDİR, TÜSİAD’A TAKDİR

1573

Hükümet tarafından dün açıklanan 2003 bütçesi önceki yıllarda olduğu gibi bir IMF bütçesi niteliğindedir. Bütçenin tüm öncelikleri iç ve dış borçların ödenmesine verilmekte, faizler bütçe ödeneklerinin %45’ini yutmaktadır. AKP’nin iktidara gelmeden önce ve acil eylem programıyla IMF’ye taahhüt ettiği %6,5 faiz dışı bütçe fazlası daha az eğitim, daha az sağlık hizmeti; emeklilerin ve kamu çalışanlarının yoksulluğa mahkum edilmesi, kamunun yatırımlardan tamamen çekilmesi demektir. Böylelikle ülkenin tüm kaynakları rantiyelere aktarılabilecektir. Özünde, AKP’nin büyük sermayeden yana sınıfsal tercihlerinde IMF’ye sadakatinde değişen bir durum yoktur.

2003 bütçesinin diğer bir özelliği, savaşa karşı çıkan kamu çalışanlarının, sendikalı işçilerin, emeklilerin, köylülerin, bir evi arabası bulunan orta sınıfların özellikle cezalandırılmasıdır. Kamu işçilerinin ikramiyeleri iptal edilir, emekçilerin ilaç paraları maaşlarından kesilir, köylülerin doğrudan gelir desteği tırpanlanırken, savaş çığırtkanları adeta ödüllendirilmektedir. Herkesten fedakarlık istendiği bir dönemde faiz, borsa gibi finansal kazançlara, holding ve bankaların kârlarına dokunulmamaktadır. Servete yönelik hiçbir madde yoktur. 2003 bütçesi ve beraberindeki ekonomik paket, adeta savaş kışkırtıcısı TÜSİAD ve büyük iş çevrelerine bir “teşekkür mesajı” niteliğindedir.  

Son gelişmeler ekonomiyle siyasetin içiçe olduğunu; savaşa karşı mücadelenin IMF’ye karşı mücadeleyle bütünleştirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Ekmeğimizi elimizden alanlarla, ülkemizi ABD saldırganlığına alet etmek isteyenler aynı sınıf ve kesimlerdir.

ÖDP, barış mücadelesiyle emek mücadelesinin ortaklaştırılmasından yanadır. Emperyalizm saldırısını ekonomik, politik, askeri tüm alanlara yayarken; bizim direnişimiz de Türkiye’deki emekten ve barıştan yana olanlarla birlikte, tüm dünyada kapitalist küreselleşmeye ve savaşa karşı enternasyonal dayanışmanın bir parçası olmaya odaklanmalıdır.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
4 Mart 2003