Türkiye savaşa mı hazırlanıyor?

1599

Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2003 tarihinde görev yeri, süresi ve nedeni belli olmadan sağlık emekçilerine geçici görevler çıkartmıştır.

Yapılan tebligatlarda, geçici görevlendirmelerin nedeni ve süresi belirtilmemiştir. Yasa gereği geçici görevlendirilen sağlık emekçilerinin özlük hakları verilmemiş ve bu görevlendirmeler apartopar yapılmıştır. Bu görevlendirmeler başta 657 sayılı yasa olmak üzere yasalara tümüyle aykırıdır.

Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmak zorundadır. Eğer sağlık emekçileri insani nedenlerle görevlendiriliyorsa; AKP Hükümeti bunu kamuoyuna açıklamalıdır.

Sağlık emekçilerinin örgütleri olan TTB ve SES’in önerileri dikkate alınmalı ve hükümet bunun gereğini derhal yerine getirmelidir.

Ali Yiğit
Gn.Bşk.Yrd.
26 Mart 2003