Sudan Halkına Yönelik Katliamı Kınıyoruz

1547

Sudan’da askeri güçler Nisan’dan beri demokratik bir rejim için barışçıl eylemlerini sürdüren sivil halka katliam düzenlendi. Şimdi Sudan’daki ‘demokratik devrim’ umudunun bir karşı devrimle sönümlendirilmesi amaçlanıyor.

Sudan’ın başkenti Hortum’da, ‘barış, adalet, özgürlük’ talebiyle meydanları dolduran halk güçleri kadınlardan; gençlerden; ‘doktor, avukat, öğretim üyesi’ meslek örgütü temsilcilerinden oluşuyor. Laik; demokratik; etnik, mezhepsel, toplumsal cinsiyet ayrımına dayanmayan bir Sudan istiyorlar. Ordu’nun siyaseti egemenliği altında tutmasına baş kaldırıyorlar. İşte bu halk ayaklanması Tayyip Erdoğan’ın dostu kanlı diktatör şeriatçı Ömer El Beşir’i alaşağı etti. Ancak Mısır’da olduğu gibi Sudan’da da militer güçler tarafından halkın iradesi çalınmak istiyorlar.

Sudan’daki paramiliter güçlerin kumandanı Hamdan Dagalo kanlı operasyondan önce Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan diktatörlerini ziyaret ederek onların onayını aldı. Yemen’de, İran’a ve Hutular’a karşı Cidde’nin yanında olduğunu açıklayarak Yemen’deki katliama onay verdi. Başta ABD ve İngiltere gelmek üzere Batı dünyası da katliamı usulen protesto etmesine karşın tüm Ortadoğu’da olduğu gibi Sudan’da da ‘güçlü bir diktatörden’ yana tavır alıyor.

Biz ÖDP olarak demokrasi, özgürlükler ve adalet için her türlü riski göze alarak canı pahasına direnen Sudan halkının yanındayız. Ülkenin sivil bir yönetime geçmesini, özgürlükçü bir anayasa hazırlanarak demokratik kazanımların güvence altına alınmasını savunuyoruz. Özgürlük ve Değişim Güçleri’nin meşruiyeti tanınsa, geçici bir sivil hükümet kurulsa dahi mahalle meclisleri, halk örgütlenmeleri varlığını sürdürmeli, doğrudan demokrasinin hayata geçmesi için çalışılmasından geri adım atılmamalıdır.

Bir kez daha işçisiyle, kadınlarıyla, genciyle direnen Sudan halkını enternasyonalist dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Aynı dileklerimizi başkanlık seçimlerinin askıya alınmasına protesto eden Cezayir halkına da iletiyoruz.

Dış Politika Çalışma Grubu