ŞİMDİ DE AKARYAKITA ÖTV ZAMMI OHAL diye diye AKP elde avuçta bir şey bırakmadı !

2254

AKP OHAL’i fırsat bilerek emekçilerin kazanımlarını, birikimlerini ve gelirlerini hızla eritmektedir.

1-OHAL’in puslu havasından faydalanarak zorunlu bireysel emeklilik ile çalışanların ücretlerinden asgari 100 lira olmak üzere mali piyasalara ve özel sektör yatırımlarına kaynak aktarılmaktadır;

2- Türkiye Varlık Fonu gibi projelerle tüm çalışanların, emekçilerin birikimleri olan işsizlik ve emeklilik fonunu yağmalanmakta, emek ve çevre düşmanı ‘mega projelere’ kaynak haline getirilmektedir.

3-Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de hızla artmaktadır. Yıllık ortalamada Ağustos ayında gıda enflasyonu yüzde 7,51 artmıştır. Sadece 5 yılda pirinç yüzde 130, Bulgur yüzde 151, ekmek yüzde 224, koyun eti yüzde 226, dana eti yüzde 242 artmıştır.

Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik kesimin bütçesinde ulaşım, giyim ve ayakkabı, eğlence ve kültür, eğitim, ev aletleri ve mobilya gibi harcamalar daha ağırlıklı yer tutarken; en yoksul yüzde 20’lik kesimin bütçesi neredeyse tamamıyla gıda ve yakıt giderlerinden oluşmaktadır.  Bu harcamalar- beslenmek, barınma, ısınma gibi- alt gelir gruplarında  “yaşam” için zorunlu harcamalardır. Ücretlerin hayat pahalılığı karşısında erimesi ise emekçileri sürekli bu ince sınırda tutmaktadır. Diğer bir ifadeyle gıda fiyatlarındaki hızlı artış en çok emekçinin cebini yakmaktadır.

Her geçen gün soframıza daha az aşı getiren uygulamalar elbette ne kader ne de doğal bir gelişmedir. Nedeni, ülkemizde geniş üretim olanakları bulunan gıda ve tarımsal ürünlerin ucuz ithal pazarına teslim edilmesi, tarımsal arazilerin yağma ve talana açılmasıdır.

4- Aynı şekilde benzim fiyatları tüm dünya genelinde 12 yılın en düşük seviyesinde yer alırken, daha bugün AKP, Bakanlar Kurulu kararı ile ÖTV üzerinden akaryakıta zam yaptı.

Bezin fiyatlarını yüzde 6,2 artırdı, motorinin fiyatı yüzde 7,5 artarak 2 lira 65 kuruştan, 2 lira 85 kuruşa yükseldi.

Bilindiği gibi ülkemizdeki vergi uygulaması dünyanın en adaletsiz vergi uygulaması örneğini oluşturmaktadır.  ÖTV, KDV gibi vergiler göreli olarak daha adaletsiz vergilerdir. Bu tür vergiler geniş emekçi kesimin kullandığı her türlü mal ve hizmet üzerinden alınırlar. Düşük gelirliler bu yükü daha ağır, yüksek gelirliler ise daha hafif hissederler.

AKP her yıl artan oranda vergi toplamakta, İslami faşizan rejimin finansmanı emekçilerin gelirleri üzerinden sağlanmaktadır. OHAL bahanesiyle sermayeye vergi teşvikleri ve muafiyetleri peş peşe KHK’larla hayata geçirilirken, emekçilere zam kanalıyla daha çok vergi yükü getirilmektedir.

Hayat pahalılığı karşısında ücretleri erimeye terk edilen emekçiler, bir yandan işsizlik tehdidi altında güvencesiz ve daha düşük ücretli işlere yönlendirilirken, diğer bir yandan emeğine, yaşamına, geleceğine düşmanı bu rejimi finanse etmeye zorlanmaktadır.

5- Ücretlere kanun zoruyla el koyma, işsizlik fonuna göz dikme, güvencesizliği yaygınlaştırma ve son olarak da zamları devreye sokma gibi yöntemlerin peş peşe sıralandığı bugünlerde özellikle kredi kartına taksit sayısının artırılması ve bireysel kredilerin uzun vade olanaklarının sağlanması manidardır. İnsanca yaşamın her gün biraz daha uzağına itilen ücretli kesime hayat pahalılığı ve zamlar karşısında tek çare daha fazla borçlanma gösterilmektedir.

Servetine servet katanlara vergi cennetini vaad eden, açlık sınırının altında yaşama mahkum edilenlere tüm vergi yükünü bindiren bu düzen, tüm yolsuzluklarıyla, hırsızlıklarıyla ait oluğu kirli tarihin derinliklerine dönmelidir.

İnsanca, onurlu bir yaşam için emeğin Türkiye’sini kuralım

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Ekonomi Çalışma Grubu Sözcüsü
Aslı Aydın

Print