Özgürlük ve Dayanışma Partisi 9. Olağan Kongre Duyurusu

4038

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 9. Olağan Kongresi, çoğunluklu olarak 11 Mart 2018 tarihinde, saat 10:00’da, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, çoğunluksuz olarak 18 Mart 2018 tarihinde, saat 10:00’da, Mithatpaşa Cad. No:45/15 Kızılay adresinde bulunan Parti binasında aşağıdaki gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Divanın oluşturulması
 2. Saygı duruşu
 3. Gündemin okunması ve kabulü
 4. Genel Başkanın açılış konuşması
 5. Konukların konuşmaları
 6. Sonuç Bildirisi komisyonunun oluşturulması
 7. PM Çalışma Raporu’nun sunumu, görüşülmesi ve aklanması
 8. PM Mali Raporu’nun ve tahmini bütçenin sunumu, görüşülmesi ve aklanması
 9. Tüzük Değişikliği
 10. Sonuç bildirisinin görüşülmesi
 11. Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu adaylarının belirlenmesi
 12. Seçimler
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış