Özgürlük ve Dayanışma Almanya, seçimlerde Sol Parti'yi destekleme kararı aldı

1508

Özgürlük ve Dayanışma Almanya 22 Eylül 2013 tarihinde Almanya’da yapılacak seçimlerde Sol Partiyi destekleme kararı aldı.

Almanya’da seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte sokaklardaki seçim çalışmalarınada hız verildi.

Özgürlük ve Dayanışma Almanya bu  sene yapılacak seçimlerde net tavır koyarak Sol Partinin desteklenmesi kararını aldı.

Özgürlük ve Dayanışma Almanya’ nın  yaptığı kamuoyuna yatığı açıklamada;
Almanya’da göçmenlerin yaşadıkları sorunlar, kapitalizmin yıkıcı etkisinden bağımsız değildir. Irkcılık ve ayrımcılık da bu poltikaların bir sonucudur. Bu durumda, göçmenlerin bu sorunlarla mücadele etmeleri için kendi öz örgütlenmelerine olan ihtiyaç daha kacınılmaz hele gelmektedir. Bunun yanında toplumun hemen her kesimini ilgilendiren, ilerici talepleri savunan partilere sahip çıkmanın gerekliliği de ortadadır. Bu noktada  ötekileştirilenler  yani toplumun büyük çoğunluğu ve göçmenler, kendi haklı taleplerini savunan partilerle dayanışma içerisinde olmaları ve seçimlerde de bu partileri desteklemeleri siyasi açından yerinde bir tutum olur.
Bu bağlamda, Die LÍNKE’nin (Sol Parti) seçim taleplerine yakından bakmak gerekiyor. Die LÍNKE: Eğitim, sağlık gibi sosyal alanlarda kamu harcamalarının arttırmasını talep etmekte. Vergi sistemin değiştirilerek, zenginlerden alınan vergilerin daha fazlalaştırılmasını, gelir-gider dengesinde toplumsal adaletin sağlanmasını, üreticilerin kooperatifler aracılığıyla ekonomik belirleyiciliğin merkezileşmesine karşı bir alternatif yaratabilmelerinin yollarının açılmasını gibi toplumun tüm kesimlerinin çıkarına olan politikaları savununmakta. Die LÍNKE ayrıca, silahların bırakılmasını, uluslar-üstü askeri birliklerin baskıcı yapısının değişmesini, Avrupa Birliği içindeki neo-liberal unsurların yerini kültürel ve ekonomik birlikteliğin ve dayanışmanın alması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun yanında, ezilenlerin ve göçmenlerin kendilerini ifade etmesinin yollarının yaratılması ve göçmenlerin hukuki temsili için (Petition) çalışmalar yapmaktadır.

Özgürlük ve Dayanışma Almanya yaptığı bu açıklamayla birlikte Sol Partinin 07.09.2013 Duisburg kentinde Sahra Wagenknecht’ in de katıldığı mitinge kendi üyeleri ve dostlarıyla katıldı.  ‘Yaşasın Uluslararası Dayanışma’  sloganı atarak miting alanına gelerek destek veren Özgürlük ve Dayanışmacılar yine aynı gün, Sol Parti ile düzenlediği  ‘Sol Parti ve Göçmenlerin seçimlerdeki rolü’ üzerine bir Panel yaptı.  Özgürlük ve Dayanışma Almanya yürütme üyesi Neslihan Çelik’ in yönettiği bu panele Sol Partiden   miletvekili adayları olan  Marc Mulia ve Lukas Hirtz  katıldı.  Bu panelde göçmenlik, azınlık, çoğunluk gibi  sorunlar tartışıldı.  İki Saatin üzerinde ve almanca devam eden bu panele 100 üzerinde katılım oldu.