Orman yağması Anayasal hak mıdır?

1599

Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin satışını öngören anayasa değişikliği, ormanları her türlü yerli ve yabancı özel sermayeye fırsat kapısı olarak açmaktadır. Ayrıca orman köylerinin sınırları içinde kalan yerlerin orman köylüsü olmayanlara satılması söz konusudur.

Doğal zenginliğimiz olan ormanlar yağmalanacak bu araziler vurgunculara açılacaktır. Orman arazileri villalarla dolacaktır. Bir avuç insanın lüksü için, kamu yararına bırakılması gereken orman arazileri asıl sahiplerinin elinden alınacaktır. Ayrıca, doğanın tahrip edilmesinin yaratacağı felaketlere yol açılacaktır. Hükümet, bu felaketlerin yol açacağı zararları görememekte bunun hesabını yapamamaktır.

Hükümet bu kararından vazgeçmelidir. Herşeyin parasal kaynak olarak görüldüğü bir anlayışla bütün değerlerimizi yok edilemez.

Ormanlar doğal servetimizidir. Binlerce canlının yaşadığı ormanların yok edilmesine izin vermek doğaya ve insanlığın geleceğine karşı işlenmiş bir suçtur. AKP Hükümeti, bu suçu işlemekten vazgeçmelidir.

Alper Taş
Gn. Bşk. Yrd.
3 Nisan 2003