ÖDP'li Kadınlar 8 Mart'a Çağırıyor!

2675

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde ÖDP’li kadınlar, tüm kadınları sokağa çağırıyor.

Bugün yaptıkları basın açıklamasıyla, “Gericiliğe, kadına yönelik şiddete, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı; kadınlar  sokağa!.. Özgürlüğe!..” diyen ÖDP’li kadınlar, “Bizler biliyoruz ki!… Bu şiddet, yoksulluk, yolsuzluk ve sömürü düzenini değiştirmek mümkün. Şiddettin, yoksulluğun, yolsuzluğun, sömürünün ve savaşın olmadığı, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir dünyanın ve Türkiye’nin inşası için direnişimizi büyüteceğiz” dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde
“Gericiliğe, kadına yönelik şiddete, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı;
kadınlar  sokağa!.. Özgürlüğe!..

Biz ÖDP’li Kadınlar; 2014 Yılının 8 Mart`ın da, New York‘lu kadınların yıllar önce yaktıkları isyan  ateşi ile özgür oluncaya dek sokaklardayız…

Biz kadınlar! Kadına yönelik şiddete, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Gericiliğe, Güvencesizliğe, Emeğimizin ve Bedenimizin sömürülmesine, Kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütmekten başka yol olmadığını biliyoruz.

ÇÜNKÜ ÖZGÜR YARINLAR ÖZGÜR KADINLARLA GELECEK.

Bizler, direniş kararlılığıyla;
Bugün her yanıyla çürümüş bu düzende,
Biz kadınlara sömürüden ve ölümden başka bir yaşam sunmayan;  Emeğimiz ve bedenimiz üzerinde söz, karar yetkisini kendisinde gören bu erkek egemen, kapitalist sisteme karşı şimdi daha güçlü bir mücadeleyi ve dayanışmayı örüyoruz.

UMUDU, KAVGAYI VE DİRENİŞİ BÜYÜTÜYORUZ!
Haziran’da kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla; işçisi-emekçisiyle, işsiziyle barikatların ardında omuz omuza sürdürülen direnişle yeni bir geleceğe uyandık.

11 yıldır neoliberalizmin çürümüş düzenini siyasal İslam ile bütünleşmiş gerici politikalarla, yukarıdan aşağı inşa eden; ekonomik alanda rantı, çalışma yaşamında daha fazla sömürüyü hedefleyen;
Tüm bu hedefleri gerçekleştirirken,  toplumsal yaşamı dini referanslarla denetim altına alarak, bu ağları cemaat ve tarikat yapılarıyla genişletmeye çalışan AKP’nin ezberi Haziran’da halkın direniş kararlığıyla ve değişim isteğiyle bozulmuştur.  Şimdi Haziran’ın ateşiyle tutuşanlar, kutu kutu bugüne kadar hep birlikte biriktirdikleri pislikleri, düzenin tüm çürümüşlüğünü ortaya saçıyorlar.

ŞİMDİ HESAP SORMA VE MÜCADELE ZAMANIDIR!
Bugüne kadar devletin asli görevlerinden olan ancak,  yerine getirmediği,  sosyal harcamaların yükü, ev işleri, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı ile kadınlar üzerine yıkıldı. AKP’nin tahayyül ettiği esnek, güvencesiz ve ucuz işgücü olarak çalıştırma koşulları kadınlar üzerinden konsolide edilmeye çalışıldı.

AKP iktidarı ile birlikte derinleşen gerici, muhafazakar ve piyasacı yapı kadına yönelik şiddeti giderek tırmandırdı. Her gün onlarca kadın cinayeti işlendi, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze uğradı. Eve kapatılan kız çocuklarının eğitim hakları ellerinden alındı, 4+4+4 gerici eğitim sistemiyle çocuk yaşta gelinlerin sayısı her geçen gün arttı.

AKP,  yukarıdan aşağıya dinsel muhafazakarlık temelinde yaşam alanlarına müdahalelerle tüm toplumu dinsel gericilikle kuşatırken, kadınların bedenlerini denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından kiminle evleneceğine, hangi okullarda okuyup, ne tür meslekler edineceğine, giyimine, kuşamına yönelik kararları siyasal gücüyle kendisi vermeye kalktı, kadınların kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü ellerinden aldı.

Biz Kadınlar, bugüne kadar bizlerden çaldıklarıyla ayakkabı kutularını dolduranlardan, özgürlüğümüzü, emeğimizi, ekmeğimizi, yaşam güvencemizi, ayakkabı kutularına sığdırmaya çalışanlardan hesabı mücadelemizi büyüterek  soracağız!

Bugün tüm Dünya’daki kız kardeşlerimizle, yıllar önce kadınların yaktıkları isyan ateşini, kadın dayanışmasıyla sokaklara taşıyacağız. Bu kararlılıkla, emeğimize, kimliğimize ve bedenimize el koyanlara HAYIR DİYORUZ.

EŞİTLİK OLMADAN ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK OLMADAN EŞİTLİK OLMAZ şiarıyla kadınların toplumsal yaşam içindeki eşitsiz konumlarına karşı, çalışma yaşamında hangi nitelikteki işlere yönlendirildiğinden, kendilerine dayatılan cinsiyetçi ücret politikasına varana dek yaşamın her alanında siyasal iktidarın uyguladığı cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren politikalara karşı mücadelemizi büyütüyoruz.

Siyasal ve sendikal alanlarda eşit temsil’iyet hakkı, Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Kadınlar değişen dünyada ve yeni toplumsal koşullarda yeni haklar elde etmek için mücadeleye devam etme kararlılığındadır.
Bizler biliyoruz ki!… Bu şiddet, yoksulluk, yolsuzluk ve sömürü düzenini değiştirmek mümkün. Şiddettin, yoksulluğun, yolsuzluğun, sömürünün ve savaşın olmadığı, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir dünyanın ve Türkiye’nin inşası için direnişimizi büyüteceğiz.  Artık AKP SUSSUN, KADINLAR KONUŞSUN.

Yaşasın Kadın Dayanışması!.. Yaşasın Mücadelemiz!..

140306135854