ÖDP 3. Olağanüstü Konferans / Kongre Sonuç Bildirgesi

1668

Ülkemizin ve bölgemizin yaşadığı bu zor günlerde barışa, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe ve adalete duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Emekçilerin, kadınların, gençlerin, yoksul köylülerin, küçük üreticilerin, yani halkın insanca yaşama taleplerini dile getirmek; bunları elde etmek için mücadeleyi arttırmak her zamankinden daha çok önem kazanıyor.

7 yıldır bu taleplerin sözcülüğünü yapan, bu doğrultuda mücadele eden ve örgütlenen ÖDP, bu süreçte, son seçimden çıkardığı derslerin de ışığında üzerine düşenleri yapmakta kararlıdır.

IRAK’TA SAVAŞA HAYIR, BİZ BARIŞ İSTİYORUZ !
n Bugün bölgemizde savaş rüzgarları esiyor. ABD’nin emperyal emeller doğrultusunda Irak’a saldırı politikası tüm bölgeyi kan ve gözyaşına mahkum edecek. Dünyada ve ülkemizde bunun farkında olan milyonlarca insan savaşa ve ABD saldırganlığına karşı çıkıyor.

ÖDP, bu güne kadar içinde bulunduğu ve örgütlenmesi için çaba harcadığı barış mücadelesini sürdürecek, sokaklarda ve işyerlerinde bu mücadeleyi yükseltecek, barıştan yana olan tüm güçlerle birlikte hareket ederek, örgütünü bu yönde seferber edecektir.

ÖDP Olağanüstü Konferans/Kongresi, başta Barış Girişimi, Emek Platformu ve Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu olmak üzere bu mücadelede yer alan tüm kesimlere dostluk ve dayanışma mesajını iletir; mücadeleyi birlikte yükseltme çağrısında bulunur.

KIBRIS’TA BÖLÜNMEYE HAYIR, BİZ DEMOKRATİK, ÖZGÜR VE BİRLEŞİK KIBRIS İSTİYORUZ ! 
Bölgemizdeki bir diğer sorun ise Kıbrıs’ta yaşanan çözümsüzlüktür. Çözümsüzlük politikasını sürdürenler, Kuzey ve Güney Kıbrıs meydanlarından yükselen barış ve çözüm taleplerine karşın statükoyu korumaya gayret edenler, bunu Kıbrıs halkları için değil kendi çıkarları için yapıyor. Şu çok açık ki, her iki kesimdeki gerici, milliyetçi ve şoven unsurlar kendi iktidarlarını ve çıkarlarını korumak için Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana Kuzey ve Güney Kıbrıs, Yunanistan sol partileri ile Kıbrıs Barış Konferansları düzenleyen ÖDP, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayanan bir Kıbrıs Cumhuriyeti hedefinin doğruluğunu bir kez daha tespit eder.

ÖDP, böyle bir çözüme ulaşılması için Birleşmiş Milletler kararlarını ve Annan Planı’nı bir aşama olarak kabul eder ve görüşmelerin gecikmeden çözümle sonuçlandırılmasını isteyen halkları ve muhalefeti destekler ve dayanışma mesajlarını bir kez daha iletir.

IMF POLİTİKLARINA HAYIR, BİZ EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ !
IMF kaynaklı ekonomi politikalarından ve sermayenin küreselleşmesi sürecinden mağdur olanların tercihleriyle hükümet olmuş olan AKP, gerek programı gerekse politikaları ile küreselleşme sürecine eklemlenmenin, uluslararası ve yerli sermayenin çıkarlarının taşıyıcısıdır.

ÖDP, küreselleşme mağdurlarının, emekçilerin, yoksulların, dışlananların, işsizlerin taleplerini yükselterek, AKP’ye karşı toplumsal muhalefeti emek eksenli bir mücadele programı etrafında örmek için mücadele edecektir.

Öte yandan AKP iktidarına karşı sadece yaşam tarzının korunması üzerinden bir muhalefetin mümkün olmayacağı; bunun özgürlük ve demokrasi mücadelesini AKP’ye bırakmak anlamına geleceği açıktır.

ÖDP, böyle bir hattı tercih eden devletçi statükocu elit karşısında, toplumsal taleplerin taşıyıcısı olarak, kendi demokrasi ve özgürlükçü laiklik anlayışını esas alacak bir muhalefeti geliştirecektir.

YENİ BİR SOL, YENİ BİR ÖDP…
Türkiye solunun seçimlerde aldığı başarısız sonucun nedenleri, eksikleri ve zaafları tespit edilmiş ve bunları düzeltmek gerektiği partinin tüm kademelerinde anlaşılmıştır.

ÖDP, bu sorunları aşabilecek fikri ve örgütsel potansiyele sahiptir. Türkiye’nin ekonomik, siyasal, hukuksal, anayasal, kültürel ve toplumsal sorunlarını çözme inadına, ufkuna ve kararlılığına sahip olarak yeni bir dünyanın mümkün olacağı inancını her gün, her yerde siyaset, her gün her yerde örgütlenme şiarı ile örecektir.

Özgürlükçü bir sosyalizm hedefini ve anlayışını geliştirmek; sermayenin küreselleşmesi karşısında enternasyonalist bir mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirmek ÖDP’nin öncelikli görevidir.

Bünyesinde önemli bir bölümünü taşıdığı Türkiye solunun deneyleri ve tüm dünyada sürdürülen küresel saldırıya karşı direnişlerin dersleri ÖDP’ye bu konuda yol gösterici olacaktır.

BARIŞ İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN,
EŞİTLİK VE ADALET İÇİN
YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, YAŞASIN DAYANIŞMA !

Ankara,
26 Ocak 2003