ÖDP 1. PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

1986

ÖDP 1. PARTİ MECLİSİ TOPLANDI ÖDP, 3. Olağanüstü Kongre ve konferansında seçilen Parti Meclisi (PM) 8 Şubat 2003 Cumartesi günü Ankara’da Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf salonunda 1. toplantısını yaptı. Toplantıda Irak’a ABD saldırısı ve Kıbrıs’taki gelişmeler görüşüldü ve 14 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu ( MYK ) seçildi. Aşağıdaki kararlar alındı.

ÖDP Parti Meclisi;

1- Emperyalist güçlerin bütün dünyayı yeniden düzenleme çalışmalarının bir adımı olarak başını ABD emperyalizmin çektiği Irak’a saldırı hazırlıklarına ve AKP hükümetinin son günlerde savaşa ortak olma çalışmalarına karşı, savaş karşıtların mücadele ve örgütlenmesinin geliştirilmesi için bütün güçlerini seferber etmeye; bu doğrultuda Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu tarafından düzenlenen,

a- 1 Mart 2003 tarihine kadar yürütülecek “Halka Sorun” Kampanyasına,

b- Bütün dünyadaki savaş karşıtları ile birlikte 15 Şubat 2003 Cumartesi günü yapılacak sokak gösterilerine,

c- Yine 15 Şubat Cumartesi günü başlatılacak olan her akşam Saat:20.00’de 1 dk. ışık söndürme eylemine,

d- 18 Şubat 2003 tarihinde TBMM’de ABD istekleri doğrultusunda Irak’a saldırı için alınacak yetkinin görüşülmesi sırasında TBMM’ne heyet gönderme, İl ve ilçelerde AKP binaları önünde ve Ankara’da yapılacak hükümeti uyarı ve protesto gösterilerine,

e- 1 Mart 2003 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak Irak’ta Savaşa Hayır mitingine ve bu doğrultuda Irak’ta Savaşa Hayır koordinasyonun planlayacağı diğer etkinliklere parti örgütlerimizin, partililerimiz ve parti dostlarımızın ve yurttaşların aktif ve etkin katılımı için çalışma yapılmasını kararlaştırmıştır.

2- Çok dilli, çok kültürlü ve çok kimlikli bir Kıbrıs için, adanın silahsızlandırılarak tüm askeri ve milis örgütlerinden arındırılması ve Kıbrıs’ta çözüm arayışı içinde olan Türk ve Rum halklarının mücadelesine destek vermek için Genel Başkanımız Hayri Kozanoğlu başkanlığında bir heyetin Kıbrıs’a gönderilmesini ve Kıbrıs ile Yunanistan’daki dost partilerle ortak etkinlikler yapmayı kararlaştırmıştır.

3- Ahmet Asena, Alper Taş, Ali Yiğit, Doğan Halis, Fatma Ergün, Ferruh Yılmaz, Funda Ekin, Füsun Taş, Hakan Tahmaz, Haydar İlker, Masis Kürkçügil, Mutlu Arslan, Naci Sönmez ve Özlem Türkmen’den oluşan 14 kişilik yeni MYK’yı seçmiştir.

4- 22 – 23 Şubat 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. PM toplantısı için siyasal durum değerlendirmesi ışığında acil eylem planı ve örgütsel yeniden yapılanma projesini hazırlamak üzere iki ayrı komisyon oluşturmuştur.

ÖDP Genel Merkezi
10 Şubat 2003
Ankara