NEWROZ BARIŞIN GÜNÜ OLSUN!

1269

Bu yıl Newroz, Ortadoğu halklarının ve Türkiye’nin de içine sürüklendiği bir savaşın eşiğinde, halkların ölüm ve şiddet korkusu altında yaşadıkları bir dönemde kutlanıyor.

Ortadoğu halklarının yüreği Newroz’da barış diye çarpacak. Akla, vicdana, uluslararası hukuka aykırı bu savaşa karşı çıkalım. “Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı” savunalım. ABD’nin emperyalist emelleri doğrultusunda tüm bölgeyi kan ve gözyaşına boğmasına, ülkemizin ve Ortadoğu halklarının geleceğini karatmasına izin vermeyelim.

Biliyoruz ki; savaşa karar verenler savaşmaz. Gençler, yoksul insanlar ve halklar savaşır. Onlar ölür. Bu savaş, halkların savaşı olamaz. Bu savaş halklara haksızlık yapanların savaşıdır. Buna kayıtsız kalmayalım. Seyirci olmayalım. Barışta kararlı olalım.

Biliyoruz ki; farklı kimlik ve kültürlerden insanlar eşit koşullarda birlikte yaşayabilir. Yeter ki; insanlık tarihinin kültür, inanç ve dil zenginliği inkar edilmesin. İnsanların kendilerini özgürce ifade etmeleri engellenmesin.

Yeter ki; Dünyanın her yerinde insanlar bugün olduğu gibi yarın da savaşa karşı durmaya devam etsinler.

Newroz barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın egemen olacağı, insanların barış içinde yaşayacağı bir dünyayı mümkün kılmanın günü olsun.

Newroz barışın çağrısı olsun!

Özlem Türkmen
Gn. Bşk. Yrd.
19 Mart 2003