Metal Grevi Yasaklandı! İşçiye Düşman Patrona Dost AKP İktidarına HAYIR

2195

Metal işçileri, düşük ücret dayatmalarına ve güvencelerinin tırpanlanmasına karşı ayağa kalktı. OHAL’iniz, baskılarınız bizi engelleyemez diyerek GREV dedi!

Metal işçileri ‘küresel devlere’ karşı ayaklandı, aslında en büyük dev gücün işçi sınıfı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Milyarlarca dolar parası olan bu küresel ‘devler’ metal işçilerini vazgeçirmek için önce OHAL’i bahane etti, grev oylamaları sırasında baskı uyguladı, grev günü bütün işçileri tehdit etti. Ancak, bütün bunlar işçi sınıfının ekmek ve onur grevini engelleyemedi.

Ağızlarından çıkan her kelimede ‘milli’ kelimesini kullanan AKP iktidarı ise küresel sermayenin imdadına yetişti ve Bakanlar Kurulu kararıyla önce 18 Ocak’ta Asil Çelik fabrikasında 20 Ocak’ta ise EMİS’e bağlı işletmelerde grevi yasakladı.

Gerekçe olarak ‘milli güvenliği bozmak’ gösterildi. İşçilerin toplu sözleşme süreçlerinde; ücret düzeylerinin yükselmesi ve güvenceli çalışmanın sağlanması talepleri karşılanmadığında anayasal hakkı olan grev hakkını kullanması ‘milli güvenliğin bozulması’ olarak değerlendirildi. Meselenin ‘milli güvenlik’ olmadığı ‘sermayenin güvenliği’ olduğu ise apaçık bir şekilde bütün emekçiler tarafından görüldü.

Sürekli sandıkları işaret eden, ‘milli irade’ lafını ağızlarından düşürmeyen AKP iktidarı, grev oylamalarından çıkan grev kararına tahammül edemedi. ‘Ayakların baş olmasından’ korkanlar işçilerin iradesini grev yasaklarıyla hiçe saydı.

Demokrasiyi tamamen rafa kaldırıp, tek bir adamın bütün ülkeyi idare etmesini sağlayacak rejim değişikliğini ülkenin gündemine getiren AKP-Saray iktidarının; işçi düşmanlığı ve sermaye dostluğu bir kez daha bu grev yasaklarıyla açığa çıkmıştır. Başkanlık rejiminin işçilere ‘vaat ettiği’ de bu yasaklarla yeniden net bir şekilde görülmüştür.

İşçilerin iradesini hiçe sayan, grev hakkını gasp etmeye kalkan, açlık ve yoksulluk ücretinde bizleri mahkum eden bu işçi düşmanlarına HAYIR diyoruz!

Güvenceli bir çalışma, insanca yaşanabilecek bir ücret ve grevli-toplu sözleşmeli bir çalışma hayatının yaratılması için mücadele eden metal işçilerinin mücadelesi mücadelemizdir, yolu yolumuzdur.

Selam olsun direnen metal işçilerine!

ÖDP İŞÇİ-EMEKÇİ HAREKETİ ÇALIŞMA GRUBU