Mayınlar Barış Umudunu Yok Ediyor!

2548

Bingöl’de Suveren istasyonu yakınlarında patlatılan mayın, maalesef 6 kişinin ölümüne neden oldu. Yeniden her gün ölüm haberleri alınmaya başlandı. Bu gelişmeler bir süre önce 150 aydın, sanatçı, yazar ve siyasetçinin yapmış olduğu çağrının ne denli anlamlı ve yerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çağrının gereklerinin yerine getirilmemesinin yaratacağı sonuçlar artık görülmüş olsa gerek.

Böylesi gelişmeler başta Kürt sorununun çözümü olmak üzere Türkiye’de sürdürülen barış ve demokrasi mücadelesine sekte vurmaktadır. Oysa içinde bulunduðumuz dönemde bölge insanının da talebi olan Kürt sorunun barışçı çözüm iradesinin yaşam bulabilmesi için silahlı eylemlerin son bulması ve çatışma ortamından uzaklaşılması gerekiyor. Savaş bu sorunu kalıcılaştırmak isteyenlerin amacına hizmet etmektedir. Devletin ve Hükümetin soruna çözüm üretmekten kaçınmasının bir aracı haline dönüşen bu tür olaylar, meselenin çözümünü engellediği gibi, bölge insanının yaşam koşullarını da her geçen gün zorlaştırmaktadır.

Bingöl’de İHD’ye yapılan saldırıda olduğu gibi bu olayları bahane ederek yurttaşlar arasında kin, nefret ve düşmanlık duyguları geliştirmek isteyenler derhal harekete geçmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tür olayların sonucunda en çok mağdur olanlar masum insanlardır.

ÖDP, olarak sorunun çözüm sürecine girebilmesi için bir an önce silahların susmasını gerekli görmekteyiz. Bu tür olayların bir daha gerçekleşmemesini dilerken, AKP hükümetini de sorunun demokratik, siyasal ve barışçı çözümü doğrultusunda bir an önce iradesini ortaya koymaya çağırıyoruz.

Herkesi yeniden çatışma ortamının gelişmemesi için özverili çabaya davet ediyoruz. İnsanca bir yaşam, demokratik ve kültürel haklar ancak barışın var olduğu bir ortamda gerçekleşebilir. Bunu engellemek isteyenlerin tuzağına düşmeyelim.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
5 Temmuz 2005