Kurşun değil çadır verilsin!

1568

2 Mayıs 2003 Cuma günü Bingöl halkı deprem acısını yaşarken birde devletin şiddetiyle karşılaştılar. Çadır isteyen insanların talebine kurşunlarla cevap verildi. Deprem felaketini yaşayan insanların en doğal talepleri ve hakları karşısında, bu ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği nasıl açıklanabilir ?

Acılı insanlara bu kadar tepki duymanın nedeni, devletin kendi beceriksizliğini örtme çabasıdır. Bu zihniyet bugüne kadar ülkemizde hiçbir sorunu çözememiş, aksine yeni sorunlar üretmiştir. Halkla devleti karşı karşıya getirmiştir.

Merkezi idarenin temsilcileri, seçilmiş yerel yöneticilerle işbirliği içinde sorunlara çözüm bulmaları ve insanların acılarını dindirmeleri gerekir. Ancak, merkezi idarenin başı olan Başbakanın yerel yöneticileri yok saymasını ve Bingöl halkının iradesini görmezlikten gelmesinin nedeni ne olabilir ?

AKP partizanlık yapmaktan, yerel yöneticileri yok saymaktan vazgeçmelidir. Çadırları sadece bazı aşiretlere değil ihtiyaç sahiplerine eşit bir biçimde dağıtılmalıdır. Deprem felaketi yaşayan Bingöl halkı ile dayanışmaya çalışan yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları engellenmemelidir.

AKP Hükümeti, Bingöl halkının acil istemlerini derhal karşılamalıdır. ÖDP olarak, hükümeti sorumluklarını yerine getirmeye, yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya ve şiddet kullanımına derhal son vermeye çağırıyoruz.

3 Mayıs 2003
Özlem Türkmen
Genel Başkan Yardımcısı