KORKMUYORUZ! KADINA YÖNELİK ŞİDDETE, EMEĞİMİZİN SÖMÜRÜLMESİNE, AKP GERİCİLİĞİNE KARŞI İSYANDAYIZ!

3897

Kadınlar eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ateşini yüzyıllar önce yaktı. Bu mücadele ateşinin ışığındaki hak arayışımız, emeğimiz,bedenimiz üzerindeki baskıya, sömürüye ve şiddete son vermek, güvenli bir yaşam, güvenceli bir gelecek mücadelesi içindir.

Yüzyıllardır kadınların emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik saldırı ve şiddet, her geçen gün artarak devem ediyor. 12 Eylül ile başlayarak sürdürülen piyasa düzeni, AKP’nin dinci muhafazakâr örtüsüyle bütünleşerek tamamlanıyor. Cemaat/tarikat yapılarıyla örülü, baskı, sömürü, eşitsizlik ve ayrımcılık zeminleri üzerinden yeniden inşa ediliyor. Bu yeni düzende gericilik kadın bedeni üzerinden şekillendirilerek, başta kadınlar olmak üzere tüm toplumu kuşatıyor.

Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda, kadın istihdamını arttırma aldatmacası altında kadını eve kapatan, anneliği kutsayan ve aileyi kadın üzerinden güçlendirmeye çalışan, dinî muhafazakâr toplum yapısını derinleştirmeye çalışan politikalar üretilmeye devam ediliyor.
Şiddetin tüm biçimleri toplumsallaştırılıp meşrulaştırırken, var olan mekanizmaları yeniden üretiyor. Şiddet, kadınların en temel insan haklarından olan “özgürlüğünü, kendini var etmesini ve yaşam hakkını” engelliyor.

Daha dün Özgecan Arslan evine giderken saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Katiller her yerde, bazen dolmuşta, evimize gitmeye çalışırken bazen sokakta, onlarca kişinin gözünün önünde, çoğu zaman evin içinde, bazen ayrılmaya çalışırken, bazen çalışırken iş yerlerimizde… Bu ülkede kadınların yaşayabileceği bir yer bırakmadılar!

Kadınlara yaşamı dar etmeye çalışan siyasi iktidardır kadınların katili. Yıllardır gerici ve muhafazakar politikalarla, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini veya annelerinin diz üstü etek giymesinden dahi tahrik olunacağını söyleyenlerdir. Şunu giyme, sokakta gezme, kahkaha atma, evde otur, çalışma deniliyor. Erkeklerin şiddetine direndiği, Boşanmak istediği, Giydiği kıyafeti nedeniyle, Çalışmak istediği ve Gece sokağa çıktığı için, Bir erkeğin evlilik teklifini reddettiği için Tecavüze uğrayıp öldürülüyor.

Bu ülkeyi kadınların nefes alamadıkları, yaşamla ölüm arasında kaldığı bir cehenneme çevirdiler. Artık kadınlar için nefes almak ve yaşayabilmek sadece isyanla mümkün! AKP’nin kadın düşmanı politikalarına karşı, ayaktayız! Tecavüz bir insanlık suçudur, tecavüze karşı ayaktayız! Özgecan’ı yakan gericiliğe karşı ayaktayız!..

Biz ÖDP’li kadınlar; 2015 Yılının 8 Mart’ın da, New York’lu kadınların yıllar önce yaktıkları isyan ateşi ile, KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE, KADIN CİNAYETLERİNE, GERİCİLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE, YOKSULLUĞA, VE SAVAŞA KARŞI; Mücadelemizi ve İsyanımızı Büyütmeye Devam Ediyoruz!

ÖDP TÜRKİYE KADIN KOORDİNASYONU