Kararı Kıbrıs Türkleri vermeli…

1580

Kıbrıs’ta çözüm için günler sayılmakta.

Statükonun devamından yana olanlar bugüne kadar hiçbir alternatif program önermemişlerdir. Denktaş, son güne kadar bekledikten sonra zamanın darlığından dem vurmaktadır. Bugüne kadar Annan planı üzerine ciddi tartışmalar yürütüp değişiklikler yapılmasını sağlayan muhalefet olmuştur.

Kıbrıs Türk halkı “Bu Memleket Bizim Platformu”nda yanyana gelen 41 sendika, sivil toplum örgütü ve beş siyasal parti aracılığı ile görüşlerini açık bir şekilde dile getirmiş bulunmaktadır. Bu Memleket Bizim Platformu düzenlediği gösterilerde topladığı on binlerle zaten fiilen bir referandum yapmış bulunmaktadır.

Süregiden mevcut durum Kıbrıs Türklerinin yaşamlarını sürdürme imkanlarını iyice daralttığından Kıbrıs Türklerinin göç etmelerine, yoksullaşmalarına neden olmuştur. Bugüne kadar yürütülen politikalar Kıbrıs Türklerinin toplumsal yaşamlarının zorlaştırılmasından başka bir sonuç doğurmamıştır.

Kararı halk vermelidir. Kıbrıs Türkleri, Bu Memleket Bizim Platformu aracılığıyla Kıbrıslı Türklerin geleceğini güvenceye alacak önerileri ve dayanakları oluşturmuş bulunmaktadır.

Masis Kürkçügil
Genel Başkan Yardımcısı
7 Mart 2003