İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM VAR!

2560

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM VAR!

2018 yılında işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi düzeyinde rekor düzeyde arttı. Böylelikle, ülkemizdeki işsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişiye yükselerek korkutucu bir noktaya geldi.

Peki işsizliğe çözüm yok mu?

İşsizliğe çözüm var!

Krize karşı emeğiyle geçinenleri korumak ve işsizliğe çözüm bulmak için 10 madde:

  1. İşçi Çıkarmalar Durdurulsun Kamu istihdamı artsın:

Kamu istihdamı artırılsın. Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanlar (işçi ve kamu çalışanı) daimi-kadrolu statüye alınsın.

2. Sosyal harcama artsın, servet vergisi uygulansın:

Kamunun sosyal harcamaları her artırılsın.

Sosyal yardımlar kişinin onurunu, gururunu kırmayacak, onu aşağılamayacak bir biçimde yapılsın. Sosyal yardımlar yandaş belediyeler, tarikat-cemaat kontenjanları üzerinden yönlendirilmesin, eşit yurttaşlık temelinde dağıtılsın.

Bunun için yüksek düzeyde serveti olanlardan servet vergisi alınsın. Bu kaynaklar işsizlere ve yoksullara aktarılsın.

3. Haftalık Çalışma 37.5 Saat Olsun

Çalışma saatleri kısaltılsın. Ücret kaybı olmadan haftalık çalışma saati 37.5 saate düşürülsün.

4. İşsizlik fonunu emekçiler kullansın:

İşsizlik sigortası fonunda biriken 125 milyar TL’lik kaynak işsizler ve işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bulunan emekçiler için kullanılsın. Fonun amaç dışı kullanımına son verilsin.

5. İşsizlik Ödeneği en az Asgari Ücretin Yüzde 60’ı Olarak Belirlensin

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılsın. İşini kaybeden herkes uygulamadan yararlansın. İşsizlik ödeneği en az asgari ücretin yüzde 60’ı olsun.

6. Temel İhtiyaç Maddelerindeki Vergiler Kalksın

Kredi kartına uygulanan faizler silinsin. Temel ihtiyaçlar maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler sıfırlansın, alım gücü artırılsın.

7. Asgari Ücrete Vergi Yok

Asgari ücret vergiden muaf tutulsun.

8. Herkese Yurttaşlık Geliri:

Her yurttaşa aylık yurttaşlık geliri ödemesi yapılsın. Yurttaşlık geleri ile hem yoksulluk azaltılabilir hem de satın alma gücü arttırılarak talep uyarılabilir, ekonomik durgunluk hafifletilebilir.

9. Parasız Eğitim ve Sağlık Hizmeti

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri parasız, eşit ve kaliteli olarak kamu tarafından sağlansın.

10. Kamu Yatırımına Ağırlık Verilsin

Üretimi ve istihdamı artıracak kamu yatırımlarıyla üretim ve istihdamı arttıracak adımlar atılsın.