Güzelleşen Bir Dünyanın Özgür Çocukları İçin

4204

Bugün Dünya Çocuk Hakları günü.
Ancak ne yazık ki bugün, çocuklarımızın haklarının tamamen bir kenara bırakıldığı; onları alacakaranlığın mutsuz çocukları yapmanın en büyük adımlarının atıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Her 5 çocuktan birinin, yılda 7 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı,
Son üç yılda çocuk gelin sayısının 130 bine ulaştığı,
900 bin çocuğun ucuz işgücü olarak sanayi bölgelerinde, tarlalarda, ev içlerinde çalıştırıldığı,
25 bin çocuğun sokakta yaşadığı,
Kademeli eğitim sistemi ve sermayenin ihtiyacını karşılamak üzere düz liselerin kaldırılmasıyla ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde binlerce çocuğun okul dışına itildiği,
5 yaşındaki çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimi dikkate alınmadan ilkokula alındığı,
İhmalkârlık ve denetimsizlik yüzünden 6 yaşında başına düşen lavabo nedeniyle ölen Efe gibi yüzlerce çocuğun okullarda ölümle burun buruna olduğu,
Zorunlu-seçmeli din dersleri dayatmasıyla çocukların hedef gösterilerek ayrımcılığa uğradığı,
Okul dönüşümleriyle pek çok çocuğun okulundan, öğretmeninden ve arkadaşlarından koparıldığı,
Her yıl değiştirilen sınav sistemleriyle çocukların çocukluklarını yaşayamadığı,
Dershane taksidini ödeyemediği için annesi hapse girdikten sonra intihar eden Semih Sipahi’nin ölümünün bir hikâye olup gittiği,
Pres makinesine sıkışarak ölen Ahmet Yıldız’ın hayatının 24 takside bölünmüş 30 bin TL’ye eş görüldüğü,
Evden ekmek almak için sokağa çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın başına gelen gaz fişeği nedeniyle 157 gündür yoğun bakımda uyuduğu
bir ülkede çocukların hayatının değerinden ve haklarından söz etmek mümkün değildir.
Çocukların özgürce yaşadığı bir dünya kurabilmek için,
Cinsel istismara uğrayan tüm çocuklar korumaya alınmalı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti kamusal bir hizmet olarak verilmeli, çocuk istismarına yönelik farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapılmalı,
Çocukların ucuz ve güvencesiz koşullarda çalıştırılmalarını yaygınlaştıran ve çocuk gelinleri artıran tüm yasal düzenlemeler iptal edilmeli,
Zorunlu eğitimi kademelendirerek binlerce çocuğun eğitim dışına itilmesine neden olan, çocuk işçiliğini ve çocuk gelinleri yaygınlaştıran, 5 yaşındaki çocukların gelişimlerini yok sayan 4+4+4 eğitim sistemi kaldırılmalı,
Dershaneleri neredeyse zorunluluk haline getiren, çocuklarımızın pedagojik gelişimini engelleyen sınava dayalı eğitim sisteminden vazgeçilmeli,
Zorunlu-seçmeli din dersleri, müfredatta bulunan ırkçı-gerici, ayrımcı tüm ögeler kaldırılmalı,
Tüm çocukların erişebildiği zorunlu, kesintisiz, parasız, nitelikli, özgür bir eğitim sistemi kabul edilmelidir.
Tüm halkın ve halkın güzel çocuklarının özgür olacağı bir ülke kuralım…

Bilge Seçkin Çetinkaya                                      Alper Taş
Eş Genel Başkan                                                Eş Genel Başkan