Emperyalizme Karşı Bağımsızlık ve Kurtuluş Mücadelesini Selamlıyoruz BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YENİDEN YÜKSELTME ZAMANI

5587

 

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık ve Kurtuluş Mücadelesini Selamlıyoruz

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YENİDEN YÜKSELTME ZAMANI

95 yıl önce bugün, 30 Ağustos’da emperyalizmin işgaline karşı verilen kurtuluş savaşı zaferle sonuçlandı. Emperyalizmin Anadolu’yu işgal ve paylaşım planları, Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşıyla, halkın bağımsızlık mücadelesiyle engellendi.

Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele edenleri selamlıyoruz.

Türkiye, emperyalizmin dört koldan kuşattığı bu topraklarda her tür himayeci, mandacı, işbirlikçi anlayışı da reddederek bağımsız bir ülke olarak kuruldu. Ancak bu bağımsızlık ileriki yıllarda ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlendirilemedi, aksine Türkiye yeniden Amerikan emperyalizminin güdümüne sokuldu.

1950’lerden itibaren ülkemiz emperyalizme ekonomik, siyasi ve askeri bir bağımlılık içinde biçimleniyor. 15 yıllık AKP’nin iktidarının sonunda ülkemizin yer altı ve yer üstü tüm kaynakları emperyalist tekellere teslim edilmiş, limanları-madenleri yabancılara satılmış, tarım uluslararası gıda tekellerinin hakimiyetine bırakılmış, ülkemizin dört bir yanı Amerikan ve NATO üsleriyle doldurulmuştur.

Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin parçası olarak, bölgede siyasal İslamcılığı güçlendirmek için kurulan AKP iktidarı ülkemizi her anlamda emperyalist müdahaleye daha açık hale getirmiştir. Ülkemiz emperyalizmin güdümündeki savaşa sürüklenmiş, Suriye’deki etnik-mezhepsel dağılma dalgasının içine itilmiştir.

30 Ağustos’ta kazanılan bağımsızlık bugün biçimsel olarak sürse de ülkemiz emperyalizmin gizli işgali altındadır. Bağımsızlığımızı kazanmak, ABD ile ekonomik ve askeri tüm ikili anlaşmaların iptal edildiği, ülkemizdeki Amerikan ve NATO üslerinin kapatıldığı, yabancılara devredilmiş olan tüm kamu işletmelerinin geri alındığı tam bağımsız bir ülkeyi kurmak için gün ülkemizi emperyalizme ve ülkemizi emperyalistlerin oyun sahasına dönüştüren AKP iktidarına karşı mücadele günüdür.

Başkanlar Kurulu