EMPERYALİSTLER SURİYE`DEN ELİNİZİ ÇEKİN!

1474

Suriye`ye karşı herhangi bir dış müdahale asla kabul edilemez. emperyalist güçler Suriye`den elini çekmelidir. AKP hükümeti “model ortaklık” çerçevesinde ABD emperyalizminin çıkarlarına odaklanmış dış politika anlayışından vazgeçmelidir.

Samandağ Kalkındırma Derneği`nin düzenlediği Evvel Temmuz Şenlikleri`ne katılan ÖDP Genel Başkan Alper Taş Hatay Gazeteciler Cemiyeti ve Antakya Gazeteciler Cemiyetinde Suriye‘deki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı yaptı.

EMPERYALİST GÜÇLER SURİYE`DEN ELİNİ ÇEKMELİDİR !

12 Eylül 2011 referandumunun bir devamı olarak gerçekleşen 12 Haziran 2011 seçimleri AKP-Cemaat koalisyonu eliyle geliştirilen yeni rejimin, yeni statükonun da kuruluşunun perçinlenmesi oldu.

Başbakan Erdoğan seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında yeni rejimin Orta Doğu`da oynayacağı aktif rolü de müjdeledi. Türkiye ABD emperyalizminin Genişletilmiş Orta Doğu Projesinin yeni evresi olarak Libya`ya yönelik müdahale ile başlattığı süreçte “piyasacılıkla bütünleşmiş demokratik İslamcı” bir model olarak sunuldu. Orta Doğu`da ABD hegemonyasının güçlendirilmesinde Müslüman Kardeşlerden bir AKP modeli çıkartılmak istenmektedir. Orta Doğu`da ABD`ye karşı hattı oluşturan Şii etkinliğinin kırılması da bu yolla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu politika Müslüman`ı Müslüman`a kırdırma politikasıdır, mezhep kavgalarını büyütme politikasıdır, bölgeyi yeni bir kaosa ve çatışmaya sürükleme politikasıdır.

Emperyalizmin Orta Doğu`ya dönük yeni müdahalesi;  Tunus`tan, Mısır`a,  Libya`dan Bahreyn`e, Fas`tan Yemen`e kadar halkları yoksulluk ve zulme mahkum eden diktatörlüklere karşı yükselen isyanların kapitalist küreselleşme sürecine karşı durabilme potansiyelini ortadan kaldırmayı ve bölgedeki hegemonyasını güçlendirmeyi amaçlayan bir müdahaledir.

En son Suriye`de yaşanan gelişmeler de böylesi bir sürecin ürünüdür. 2000`li yıllardan beri sürdürülen neo liberal sömürü politikalarının yarattığı sonuçlar Dera kentinde patlamaya dönüştü. Ama emperyalist güçler neo liberal politikalar karşıtı bu tepkiyi bir Alevi Sünni çelişmesine çekerek hem bu muhalefeti kontrol altına almayı hem de Suriye devletini kendi çıkarları doğrultusunda terbiye ederek yeniden dizayn etmeye dönük saldırılar gerçekleştirdi. AKP hükümeti de emperyalist politikaların Suriye`de yaşama geçmesi konusunda önemli bir rol oynadı. Suriye`ye dönük izlenen politikalarda BAAS rejimi Arap Aleviliği ile özdeş tutuldu. Bu tanımlama AKP`nin iç politikada sürdürdüğü ” Alevi düşmanlığı” kodlarıyla uyum içerisindedir.

Bugün Suriye`de iki muhalefet vardır. Muhalefetin bir kesimi gericidir, işbirlikçidir. Diğer kesimi ise ilericidir, özgürlükçüdür ve bağımsızlıkçıdır. ÖDP ilerici, özgürlükçü, bağımsızlıkçı Suriye muhalefetinin yanındadır.

Komşumuz Suriye`ye karşı herhangi bir dış müdahale asla kabul edilemez. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere bütün emperyalist güçler Suriye`den elini çekmelidir. AKP hükümeti “model ortaklık” çerçevesinde ABD emperyalizminin çıkarlarına odaklanmış dış politika anlayışından vazgeçmelidir.

Laik, çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu eşit, özgür neo liberal sömürü politikalarına karşı sosyal bir Suriye, Suriye halkının mücadelesinin ürünü olacaktır.


Alper TAŞ
Genel Başkan
13 Temmuz 2011 / HATAY