DEMOKRASİ BURAYA KADAR!

2679

Boğaziçi Üniversitesi’nde Ermeni sorununa ilişkin “İmparatorluğun Çöküş Dönemi’nde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları ” başlığıyla yapılacak konferansın, CHP milletvekili Şükrü Elekdağ’ın tetiklemesiyle, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in Meclis kürsüsünden yaptığı tehdit ve şantaj dolu konuşma sonrasında Üniversite Rektörlüğü tarafından ertelenmesi; Türkiye’de düşünce özgürlüğü konusunda  çok fazla  mesafe alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ermeni meselesine resmi ideolojiden farklı şekilde bakan akademisyenlerin böylesi hassas bir konu üzerine bilimsel bir toplantı düzenlemeleri, milliyetçi çevrelerde tahammülsüzlük yaratmış; hükümet bu tahammülsüzlük karşısında farklı görüşlerin tartışılmasını demokratik değerler adına güvence altına alacağına linç söylemine katılarak toplantıyı düzenleyenleri “vatana ihanet”le itham etmiştir.

AKP’li Adalet Bakanı’nın toplantıyı düzenleyenlerin  “Türkiye’yi arkadan hançerlediklerine” dair açıklaması, iktidarın üniversitenin reforma tabi tutulması söyleminin sadece türban sorunu ile ilintili olduğu iddiasını haklı çıkaracak niteliktedir. Hükümetin farklı görüşlerin ifadesini güvence altına alacağı yerde, onları hedef göstermesi, aynı zamanda onun bilime yönelik anlayışını da ortaya koymaktadır. Fikirlerin özgürce tartışıldığı, kendinden farklı düşüncelerin dile getirildiği akademik toplantılara dahi tahammül edemeyen bir iktidardan ülkenin kangrenleşmiş sorunlarına çözümler beklemek en hafif deyimle safdillik olacaktır.

Bu tutum ayrıca Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ile ortak bir tarihçiler komisyonu kurulması önerisinin ne kadar samimiyetten uzak olduğunu da göstermiştir.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, yüzyıllarca bu topraklarda bir arada yaşamış halklar arasında yaşanmış acı olaylarla  ilgili olarak yapılacak en doğru şeyin bu sorunların özgür ve demokratik bir tarzda tartışılmasını sağlamak ve   taraflar arasında samimi bir ilişki kurmak olduğunu savunmaktadır.

İktidarı ve Anamuhalefeti ile Meclisin  bu zihniyetle köklü bir demokratikleşme sağlayamayacağı görülmüştür.

25 Mayıs 2005
Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan