CERATTEPE DAVASINDAYIZ ARTVİN HALKININ YANINDAYIZ!

2024

Artvin halkı 25 senedir Cerattepe’de maden talanına karşı mücadele veriyor.  Artvin halkının geçmiş yıllarda birçok kez iptal ettirdiği maden ruhsatlarında ve ÇED raporlarında Cerattepe’de sürdürülecek madencilik faaliyetinin sonuçları itibariyle geri dönülmez bir ekolojik yıkım oluşturacağı açıkça yer almıştır.  2014 senesinde iptal ettirilen ÇED olumlu kararının sonunda yer alan “Planlanan maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin Artvin ilinin sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkacağı, proje ile projenin etkisi altındaki yaşam alanlarının bir arada olamayacağı kanaatine varılmıştır” ifadesi yayınlanan bir genelgeyle yok hükmünde sayılmıştır.

Kentleri senelerdir barajlarla, HES projeleriyle, taş ocaklarıyla yağmaya uğrayan Artvinliler, Cerattepe’de Cengiz İnşaat A.Ş tarafından sürdürülmek istenen maden faaliyetinin kapalı veya açık galeri fark etmeden her türlüsüne karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor çünkü; Cerattepe ve Genya dağı bölgesi Artvin’in can damarıdır, o bölgede çıkartılacak madenlerin  şehir merkezindeki  yaşam alanını ortadan kaldıracağından, bölgede tahrip edeceği endemik bitki türlerine kadar çok boyutlu zararları bilim insanları tarafından defalarca kez rapor edilmiştir. Mehmet Cengiz gibi millete küfreden yandaşların ceplerini doldurmak için Artvinlilerin havasını, suyunu, toprağını ranta açmak hiçbir vicdan sahibi insanın kabul etmeyeceği ve izin vermeyeceği  bir durumdur.

Cerattepe’deki madenciliğe karşı senelerdir kenetlenerek birleşik, örgütlü bir halk mücadelesi veren yaşam savunucusu Artvinliler şimdiye kadar bütün toplumsal alanlarda sözünü söylemiş ve her platformda direnişin gücünü göstermişlerdir. 250 günü aşkın süren nöbetlerin sonunda 15 Şubat 2016 tarihinde şehir dışındaki kolluk kuvvetlerini de Artvin’e yığarak doğasına sahip çıkan insanlara toma ve gazlarla yoğun bir saldırı emri verenler bölgeye şirket girişini sağlamış ve bunun üzerine mahkeme tarihine kadar bekleme kararı almıştır.

Mahkeme sürecine kadar bir taraftan kamu kaynaklarını diğer taraftan da havuz medyasını kullanarak, yandaş dernekler oluşturulmuş ve Artvin halkının mücadelesi üzerine kara propaganda yapılarak, halkın meşru direnişi kırılmak istenmiştir.  Geldiğimiz noktada ise OHAL uygulaması da bahane edilerek meclisten doğayı sonuna kadar talana açan ve neo-liberal yağmanın önünde hiçbir engel bırakmayacak  80. madde gibi yasalar hızla yürürlüğe konmak istenmektedir.

Artvin halkının çeyrek asırdır sürdürdüğü bu mücadelede her türlü hukuksuzluğa karşı gelmek, dayanışma göstermek ve bir arada durmak için 61 avukat ve 760 kişiyle açılan, Türkiye tarihinin en büyük çevre davası  Cerattepe davasında 19 Eylül Pazartesi günü, Saat: 09.00’da Rize İdare Mahkemesinde “ÇED olumlu raporunun iptali ve madencilik faaliyetlerinin durdurulması” talebiyle yer alacağız.

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ
DOĞA KENT VE YAŞAM ÇALIŞMA GRUBU

Print