Bu savaşı durdurabiliriz!

1838

Geçtiğimiz hafta sonu dünya halkları alanlardaydı; Londra’dan NewYork’a, Şam’dan Kahire’ye; Berlin’den Melbourn’a her yerde barış taleplerini dile getirdiler; “Biz bu savaşı durdurabiliriz!”dediler. İnsanlık akla, vicdana, uluslararası hukuka aykırı bu emperyalist savaşa karşı çıkıyor, savaş karşıtı hareket gittikçe güçleniyor.

Savaş tehdidini en yakından hisseden Türkiye’nin savaş karşıtları da hafta sonunda, tüm baskılara, engellemelere karşın meydanları doldurdu. ABD emperyalizminin saldırganlığına meydan okudu. Iraklı çocuklar ölmesin, bizim askerlerimizin kanı akmasın, tüm bölge bir felakete sürüklenmesin diye daha aktif olmak, sokaklarda daha büyük kalabalıklarla, “savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı” savunmak gerekiyor.

ÖDP, savaşa karşı her yurttaşı barış mücadelesine katabildiğimiz takdirde bu savaşı durdurabileceğimize inanıyor, tüm örgütüyle barış cephesini yaygınlaştırılmasının mücadelesini veriyor.

ÖDP, barış mücadelesinin bizlere tarihsel bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle barış eyleminde disiplinsiz davranışlar sergileyenleri, konu dışı talep ve sloganları dile getirenleri uyarmayı ve bu tip davranışların sadece savaş kışkırtıcılarının işine yarayacağını hatırlatmayı görev sayıyor. Öte yandan barış mücadelesini örme sorumluluğunu üstlenen kişi, kurum ve inisiyatifler olarak barış eylemlerine zarar veren yanlış davranışlara taviz vermeden, en geniş kalabalıkları barış talebiyle sokaklarda, meydanlarda bir araya getirme, barışı kitlesel eylemlerle savunma anlayışını terk etmemeliyiz.

Tüm dünyayla birlikte “barış için bir dakika karanlık” eylemine omuz verdiğimiz; bıkmadan usanmadan milletvekillerini Amerikan emperyalizminin değil barışsever halkımızın sesine kulak vermeye çağırdığımız, savaşa karşı örgütlü tepkimizi her ortamda dile getirdiğimiz takdirde “bu savaşı gerçekten durdurabiliriz”. Tüm gücümüzü 1 Mart’ta Ankara’da yapılacak büyük mitinge seferber edelim, dünya örneklerinde olduğu gibi yüzbinleri meydana toplayabilelim. ÖDP halkın gücüne güveniyor, tüm olanaklarıyla savaş karşıtı mücadelenin örgütleyicisi olmak sorumluluğunu yerine getiriyor.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
17 Şubat 2003