Bitmedi Daha Sürüyor O Kavga…

4521

12 Eylül askeri faşist darbesi 39 yıldır sürüyor.

Faşist darbe girişimine karşı ülkenin her yerinde direnen devrimcileri… İdam sehpalarında, işkencelerde, kırlarda ve kentlerde katledilen bu ülkenin en güzel çocuklarını selamlıyoruz…

Amerikancı faşist darbenin açtığı karanlık yol ülkemizi bu hale getirdi. Şimdi karanlık yüzleri bir bir ortaya çıkan tarikatları-cemaatleri toplumun başına musallat ettiler. Gerici akımları güçlendirerek, Türkiye’nin faşist bir din devletine doğru dönüşümünün temellerini attılar.

Emekçilerinin örgütlü güçlerini kırdılar. Ülkemizi emperyalizmin sınırsız işgaline açtılar. Emperyalist tekeller bugün fabrikalardan toprağımıza her şeye sahipse, arkasında Özallardan Erdoğanlara 12 Eylülcü sağ iktidarlar var.

12 Eylül’ün açtığı karanlık yol, şimdi kimsenin memnun olmadığı bu çürümüşlüğü yarattı. 12 Eylül’de devrimcilerin idam fermanlarını imzalamakla övünen Amerikancı paşalar, arkasında kimsenin olmadığı bir yalnızlığa mahkum oldular… 12 Eylül zihniyetinin bugünkü sürdürücülerinin yarınları da başka olmayacak…

Ama her şeye rağmen bu ülke 12 Eylüllere sığmadı… 12 Eylül’ün yarattığı bu karanlık siyasal İslamcı rejimi reddetti…

Eylüllere sığmayan milyonların yolu Haziranlardan geçerek sokakları dolduran büyük bir umut oldu… 39 yıldır her şeyi yapsalar da yeni kuşaklarla birlikte toplumun büyük bölümü şimdi siyasal İslamı da onun arkasındaki 12 Eylül’ü de reddediyor… Başka bir yolu seçiyor…

İşte o yol da bu ülkenin gecekondularında, fabrikalarında, üniversitelerinde… her yerinde yeni bir geleceği müjdeleyerek yürüyenlerin devrimci yolu… Ülkemizin aydınlık yarınları, eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, emekten ve demokrasinden yana geleceği, işte bu devrimci geçmişimizin ayak izleri üzerinden yükselecek…

Bitmedi daha sürüyor o kavga… her gün yenilenerek, yeni başlangıçlardan geçerek… Sürüyor… Sürecek… 12 Eylüller bitecek… Türkiye’yi yeniden kurulacak… Eşitlik gelecek, özgürlük gelecek…

Merkez Yürütme Kurulu