AVRUPA ANAYASASINA HAYIR!

1432

Kapalı kapılar ardında hazırlanarak, Avrupa halklarına dayatılan Anayasa, Avrupa Parlamentosu’nda büyük bir oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Serbest pazarın kesin üstünlüğünü kabul eden; Pazar ilişkilerine en küçük bir müdahaleyi dahi yasalarla engelleyen; işçilerin yüzyıllık mücadelesi sonucu ulusal düzeyde elde ettikleri sosyal kazanımları tanımayan; sosyal çıkarları ve kamu ekonomisini yok sayan; kamu hizmetleri ve sosyal güvenliğin özelleştirilmesini savunan; gerçek politik gücün hükümetler ve seçimle göreve gelen komisyonlarda merkezileşmesini öngören; tüzel kişilikler ve şirket hissedarları dışında hiç kimseye karşı sorumlu olmayan bir Avrupa Merkez Bankası tasarlayan; kadınların serbest ve yasal kürtaj hakkına karşı çıkan; yurttaşlık haklarını tanımayan; NATO şemsiyesi altında Avrupa ordusunun kurulmasını isteyen bu gerici Anayasa’ya ÖDP olarak hayır diyoruz.

Çünkü böyle bir Avrupa, sosyal haklara daha fazla saldırı, daha fazla özelleştirme, kamu hizmetlerinin ortadan kaldırılması, zenginler ve güçlüler lehinde daha fazla yasa, daha çok askeri harcama ve az demokrasi demektir.

Bu bizim “Emeğin Avrupa’sı” “Sosyal bir Avrupa” tasarımımıza aykırıdır. ÖDP olarak bu Anayasa’ya karşı, kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Anti- Kapitalist Partiler Platformu ve kısa bir süre önce gözlemci üye olduğumuz ASP ile birlikte mücadele yürüteceğiz.

Hayri KOZANOĞLU
Genel Başkan
14 Ocak 2005