ARTIK YETER! DİYANET KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN FETVALARINA SON VERSİN!

4434

Diyanet’ten ‘Ensest’e fetva: Babanın 9 yaş üzerindeki kızını şehvetle öpmesi ve sarılması haram değil! Demiş. Bu neyin hesabı,  kadınlara yönelik inceden ince yapılan ve meşrulaştırılmaya çalışılan, gerici, islami faşist diktatörlüğün ayak seslerimidir.

Bugün yayınlanan bir haberde; Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, ‘bir babanın öz kızına yönelik şehvet duymasına ilişkin bir soruya verdiği cevapla ensest’e kısmi izin vermektedir. Denilmektedir.

Türkiye AKP eliyle Ortaçağ karanlığına sürüklenmek istiyor. On üç yıllık iktidarları boyunca gün geçmiyor ki kadın bedeni üzerinden söz söylenmesin, kadınlar şiddet görmesin, cinayetlere maruz kalmasın. Hak gaspları yaşanmasın.

Kapitalist, erkek egemen, ataerkil sistemin AKP iktidarının gerici politikalarıyla güçlendirildiği ülkemizde, kadınlar hayatın her alanında her geçen gün artan bir şekilde, baskılandığı ayrımcı politikalarla kuşatıldığı bu fetvada da görülmektedir.

Bugün gelinen noktada kadınlara yönelik çok açık bir meydan okuma vardır. İktidar; kadınları, toplumu dinselleştirme politikalarının merkezine oturtmakta, kadın bedeni ve hayatını biçimlendirerek gerici toplum projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır.  Kadınlar üzerinden kendini var eden,  hatta yeniden şekillendirerek besleyen, toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgürlük alanlarını sınırlandırma politikalarına devam etmektedir.

Bu saldırı ile söylem düzeyinden artık fiili düzeye geçilmiş,  kadın kimliğini yok etmeyi hedeflemiştir. Kadının kendi hayatına, bedenine ve geleceğine ilişkin tasarrufunu elinden alacak olan fetvalar verilmeye başlanmıştır. Hiç bir şey rastlantı değildir, meşrulaştırmaya çalıştıkları şey 9 yaşındaki kız çocuklarının bedenine yöneliktir. Buna asla izin vermeyeceğiz, bu gerici ideolojiyi tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

Biz ÖDP’li Kadınlar olarak,  kadınların özgürlük mücadelesini, yaşama hakkını sonuna kadar savunacak ve her platformda ortak mücadele zeminlerini güçlendirerek mücadeleyi yükselteceğiz.

ÖDP TÜRKİYE KADIN KOORDİNASYONU