AKP HÜKÜMETİ SORUMLU DAVRANMALIDIR!

2508

AKP hükümeti, Türkiye’nin yıllardır konuşamadığı / çözemediği sorunlarından biri olan Ermeni sorununun düne göre konuşulmaya / tartışılmaya başlanmış olmasını; sorunun çözümü, iki ülke halkları arasında ilişkilerin normalleşmeye başlaması ve diyalog zemininin yaratılması için bir fırsat olarak değerlendirmelidir.

Bu açıdan, Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubuna vermiş olduğu yanıt önemli bir fırsattır. Bu fırsat sağduyulu, soğukkanlı ve her türlü milliyetçi basınçtan uzak bir biçimde, 90 yıldır kanayan bir yarayı sarmaya yönelik ve yaşanan acıları paylaşmak açısından bir ilk adım olarak değerlendirilmelidir.

Ortak geçmişimizden gerekli dersleri çıkarabilmek gerekir. İki ülke halkı ve devleti arasında acıları paylaşmak yönünde karşılıklı diyalogun bir an önce başlatılmasında gecikmek, ayak sürümek artık anlamlı bir davranış değildir. Sorunun çözümü için atılacak ilk adım ise asla “hodri meydan” demek olamaz. Özgür ve demokratik bir Türkiye’nin yolunu açmak için ihtiyacımız olan şey, gerek Türkiye’deki Ermeni yurttaşlarımızla, gerekse Ermenistan’la birbirini anlamaya, iletişim kurmaya yönelik bir hoşgörü ve uzlaşı iklimi yaratmaktır.

ÖDP bu nedenle diyor ki:

• AKP hükümeti, hükümet olmanın sorumluluğu ile hareket etmeli, bu fırsatı doğru değerlendirmeli, milliyetçi histeriden uzak ve iki ülke arasında siyasal ilişkinin başlatılması için bir an önce çözüme yönelik kalıcı adımlar atmalıdır.

• Ermenistan sınır kapısının açılmasının yanında, ekonomik, kültürel, ilişkileri de geliştirmeye dönük çabalar hızlandırımalı ve iki halk arasında insani yakınlaşma sağlayacak sivil toplum örgütleri arasında ilişkilerin gelişmesine fırsat verilmelidir.

• AKP konunun tartışmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırmalı, ön yargısız bir tartışma ortamının teşvik edilmesi için herkesin sorumlu davranmasını sağlamalıdır.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
30 Nisan 2005