AİHM’nin Öcalan kararı…

2501

HERKES SORUMLU DAVRANMALIDIR!

AİHM’nin beklenen kararı açıklandı. AİHM, Abdullah Öcalan’ın yargılanmasını adil bulmadı. Yeniden yargılanma konusu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce ele alınacak. Bu konu şüphesiz, kaçınılmaz bir biçimde siyasetin gündemine oturacaktır. Konunun uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilmesi ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne hizmet eden bir yaklaşımla ele alınması büyük önem taşıyor.

Konunun Kürt sorununun çözümünü daha da güçleştirecek ve yeni çatışmaları tetikleyecek bir tarzda tartışılmaması gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Özellikle son dönemde milliyetçi – şoven tavırların pervasızca sergilendiği olaylarla karşılaştık. Bu konu ekseninde aynı görüntülerin tekrar yaşanmaması için herkes üzerine düşen sorumluluğu almalı, konu siyasi malzemeye dönüştürülmemelidir. Sorunun iç politikada dar siyasal çıkarlara malzeme yapılarak ele alınması, toplumsal gerilimi tırmandıran bir tutum olacaktır.

ÖDP, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkisini demokratik haklar ve kazanımların geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirmekte, yeniden yargılama sürecini de bu yaklaşıma bağlı olarak ele almaktadır.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
13 Mayıs 2005