90 YIL ÖNCEKİ ACIYI PAYLAŞIYORUZ!

1461

90 yıl önce bu topraklarda büyük bir acı yaşandı. ÖDP olarak, Ermenilerin yaşadığı bu insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, o süreçte yaşamını yitirenleri hüzünle anıyoruz.

Irkçı-milliyetçi tarih anlayışıyla bugün dahi Ermenileri dış güçlerin maşası olarak gösterme gayretlerini kabul etmiyor, bu sorunun ülkemizde milliyetçi bir kamp oluşturma çabalarına alet edilmesi tehlikesine dikkat çekmek istiyoruz.

1913’te bir darbeyle iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki’nin Alman emperyalizminin yanında saf tutarak ülkeyi savaşa sokması bir bütün olarak insanlarımızın kıyıma uğramasının aç, bilaç, çaresiz kalmasının temel nedenidir. Nitekim Sarıkamış’ta kendi askerlerini felakete sürükleyen de bu maceracı kliktir. Ermenilere yönelik ‘tehcir’ kararı da Meclis’ten, Bakanlar Kurulu’ndan bile gizli, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla başlatılmış; devlet hiçbir yasal ve insani dayanağı olmadan kendi yurttaşlarını, yaşlıları, kadınları, çocukları kıyıma uğratarak, etnik arındırma politikası izlemiştir.

Bugün bu konunun medyada, TBMM’de konuşulmaya başlaması bile karanlık bir tarihe ışık tutulması anlamında umut vericidir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde gereksinmemiz, basınçsız, önyargısız bir biçimde bu konuyu konuşabilmek; geçmişle yüzleşebilme cesareti gösterebilmektir. Gerek Türkiye’deki Ermeni yurttaşlarımızla, gerekse Ermenistan’la barışa, birbirini anlamaya, iletişim kurmaya yönelik bir hoşgörü ve uzlaşı iklimi yaratabilmektir.

Türkiye çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli bir ülkedir ve bu bizim zenginliğimizdir. Biz özgür ve demokratik bir Türkiye’nin yolunu açmak için tarihçilerin gerçekleri gün ışığına çıkartma çabalarının, aydınların tabu olarak ilan edilen konularda düşüncelerini serbestçe dile getirebilmesinin çok önemli olduğuna, hiçbir engel ve sindirmeyle karşılaşmaması gerektiğine inanıyoruz. Tarihten karşılıklı ders çıkarabildiğimiz ölçüde bu topraklarda da, dünyanın başka köşelerinde de böyle acılar yaşanmayacak, yüzyıllarca yayana yaşamış halklar birbirini kırmayacaktır. Ezilenler, emekçiler ancak her türden baskıya ve zulme karşı çıkabildikleri ölçüde özgür ve sömürüsüz bir dünya mücadelesinde ilerleme sağlanabilir. Tarihle yüzleşebildiğimiz, yapılan hataları toplumsal belleğimizde mahkum edebildiğimiz zaman geleceğe daha güvenle bakabilmek mümkün olur.

ÖDP diyor ki;

– Tarihte her konuya, 1915 tehcirine de ezenlerin değil mazlumların diliyle, gözüyle, zihniyetiyle bakabilmeliyiz.

– Bu ülkede yaşayan Ermeni yurttaşlarımızın kendilerini bu ülkenin eşit bireyleri hissetmelerinin koşulları yaratılmalı; onları rencide edecek her türlü demeçten sakınılmalıdır.

– Ermenistan sınır kapısı açılmalı, her türlü ekonomik ambargo ve kısıtlamanın özünde yoksul halka bir zulüm olduğunu gözden ırak tutmadan bu komşu ülkeyle ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirilmelidir. Devletlerarası ilişkilerden öte iki halk arasında insani yakınlaşmalara fırsat yaratmaya özel bir önem verilmelidir.

– ‘Ermeni tehciri’ne ilişkin tarihin özgür bir biçimde tartışılmasını engelleyen kısıtlamalar kaldırılmalı, önyargısız bir tartışma ortamı teşvik edilmelidir.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
21 Nisan 200521