19 MART MİTİNGİ, ABD TEHDİTİNE YANIT OLACAK!

1437

19 Mart, ABD Tehditlerine Pabuç Bırakmayacağımızı Göstermek İçin Bir Fırsat Olacak !

II. Büyük Savaştan bu güne kadar ABD, emperyalist çıkarlarını koruyabilmek için bazen tek başına, bazen NATO ile, bazen de işbirlikçi yönetimlerle milyonlarca insanın ölümüne, sakat kalmasına, yoksullaşmasına neden oldu. Eli kanlı diktatörlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen, halkları birbirine karşı kışkırtmaktan geri durmayan ABD yönetimi, Irak halkını Saddam’dan kurtarma bahanesiyle sergilediği savaş ve işgal senaryosunda bu kez emperyal emellerini hayata kolayca geçiremeyeceğini gördü. Sahip olduğu tüm pahalı savaş oyuncaklarına rağmen kaybetmenin ve başarısız olmanın verdiği psikolojiyle Dünya’ya daha kanlı senaryolar üzerinden tehdit savurmaya devam ediyor. İran’dan Suriye’ye, Lübnan’a, Filistin’e, Kuzey Kore’ye kadar bir çok ülkeyi yeni savaş alanları olarak belirlerken, haksız savaş ve işgallerine meşruiyet zemini yaratmak için soğuk savaş döneminin sol karşıtı yapılanmasına bağlı gelişen müttefik ilişkilerini canlandırmaya çalışıyor.

Türkiye kamuoyunda giderek belirgin hale gelen ABD karşıtlığından rahatsız olan, bu karşıtlığın olası Türkiye eksenli savaş manevralarını engelleyici bir pozisyon yaratacağından kaygı duyan ABD yönetimi, önce Rice, sonra da Feith aracılığıyla Türkiye’yi tehdit etmekten çekinmiyor. Kendi güdümünden kurtulamayan hükümetlerin bugüne kadar izlemiş olduğu politikalara güvenen, bu hükümetleri IMF’nin yaptırımlarına bağımlı kılarak ekonomik olarak eline aldığı dizginlerle yöneten ve bunun sonucunda itaat anlayışı üzerinden sözde müttefik ilişkileri geliştiren ABD, savaş ve işgal karşıtı muhalefetin hükümet eliyle susturulacağını sanarak yanılıyor.

1 Mart tezkeresinin reddinden bugüne Türkiye kamuoyu Irak işgaline karşı tavrını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kararlı tavrını bir kez daha 11 emek ve meslek örgütünün 19 Mart’ta yapacağı mitingde göstermelidir.

ÖDP, tüm halkımızı 19 Mart Cumartesi günü İstanbul Kadıköy’de savaşa, işgale, ABD emperyalizmin tehditlerine karşı sesini yükseltmeye ve ayağa kalkmaya çağırıyor.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
22 Şubat 2005