ZEYTİNLİKLERİN YOK EDİLMESİNE HAYIR

4182

AKP’nin Zeytinlikleri yok etme hayalleri devam ediyor.

AKP zeytinlik alanların yok edilmesinin yasal olarak kolaylaştırılmas  projesini  6  kez yasa  çıkartmada denedi, çıkartamadı.  Kanun Hükmünde Kararname çıkartarak, yönetmelikle zeytinlikleri katletmeye çalıştı, Danıştay yönetmeliği “Kanunsuz” olduğundan dolayı iptal etti. Ama “kanunsuz” yönetmeliğin AKP hükümeti tarafından uygulandığı  14 ayda 18.350 dekar alanda 26 maden işletmesi “kamu yararı” adı altında faaliyete geçerek binlerce zeytin ağacını katletti. Şimdi de zeytinlik alanların yok edilmesini kolaylaştıracak yasayı TBMM’ne  7.kez getirerek enerji, maden v.b yatırımlar için tarım arazilerini ve zeytinlikleri yok etme, ekolojik dengeyi bozma hayallerinin devam ettiğini bir kez daha gösterdiler.

Zeytin üretiminden 750 bin aile geçimini sağlamaktadır. Bu 750 bin ailenin bir kısmı neoliberal tarım politikalarını uygulamak için çıkartılan “Tütün Yasası”, “Şeker Yasası” gibi yasalar nedeniyle tütün üretimini, şeker pancarı üretimini bırakmak zorunda kalan ve madenlerde işçi, kentlerde işsiz olmamak için bir başka tarımsal üretimi, zeytin üreticiliğini tercih etmek zorunda bırakılan üreticilerdir. Ve bu insanların tütün üretmesi/şekerpancarı üretmesi yasayla sınırlandırılıp üretimi bırakmaları zorlanırken diğer yandan tepkileri azalsın diye devlet tarafından  “sertifikalı zeytin fidesi dikmesi” koşuluyla teşvikler verilmiştir.  Yani bu zeytinliklerin bir kısmı devlet teşviki ile kurulmuş zeytinliklerdir.  Bu gün mevcut Zeytin ağacı sayısı 170 milyona dayanmıştır. AKP nin yasallaştırmak istediği zeytinliklerin katli yasası çıkarsa durumun vahameti ortadadır. OHAL’den de yararlanılarak enerji ve maden şirketlerinin çıkarına uygun bir tarzda on binlerce zeytin ağacının kesilmesi kolaylaştırılmak istenmektedir.

Zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgeler aynı zamanda referandum da “Hayır!” oylarının da yoğun çıktığını bölgelerdir ve sanki apar topar “zeytinlikleri yok etme yasası”nın çıkartılmak istenmesininnedeni, AKP’nin bu bölgelerdeki üreticilerden Hayır’ın hesabını sormaya dönük bir adım atmaya çalıştığının da görüntüsünü oluşturmaktadır.

Hayır daha bitmedi!..

Enerji, maden, sanayi, otoyol, inşaat şirketleri AKP’nin  ekolojiyi, tarım arazilerini, su kaynaklarını, zeytinlikleri yok eden politikalarını ne kadar  desteklerse desteklesinler ve AKP ne kadar Enerji, Gıda, Sanayi şirketlerinin istekleri doğrultusunda yasalar çıkartmaya çalışırsa çalışsın bizlerde   şirketlerin ve AKP ‘nin politika ve uygulamalarına  karşı “ Hayır daha bitmedi” diyerek karşı duracağız. İşcilerin, emekçilerin, üreticilerin, suyun, zeytinin, doğanın hakları için bu politikaları durdurmaya kararlıyız.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Başkanlar Kurulu