YAŞAMIN ÖZLEMİYLE YENİ YILA MERHABA

4358

2016 “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe”
YAŞAMIN ÖZLEMİYLE YENİ YILA MERHABA

Kötü zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Kötü zamanların içindeki karanlık bir yılı daha geride bıraktık. Bir yıl geride kalmış olsa da tüm yıllarımıza taşıyacağımız acılarımız ve umutlarımızla adım atıyoruz yeni bir yıla.

Bahadır’ı unutmayacağız. 2015’te bırakmayacağız. Özgürlük ve Dayanışma dünyamızın en güzellerindendi. Devrimci güzellikler içinde büyüyüp o güzellikleri çoğaltmak için mücadele etti. Bahadır’ın “Yok öyle efkar falan ikinci bir emre kadar, gülümseyeceğiz cümle zulmün karşısında, böyle böyle düzelecek bu işler” çağrısını aklımızdan hiç çıkarmayacağız.

10 Ekim’i unutmayacağız, Suruç’u unutmayacağız. Emperyalizmin ve mezhepçiliğin bölgemizde yarattığı bu karanlığın insanlığa karşı başlattığı bu savaşta yere düşünlerin sesindeki eksilmeyen umudu yeni yıla, yeni günlere taşıyacağız.

Yıkılan kentleri, yakılan evleri, adı konulmadan ölen bebekleri unutmayacağız. Tahir Elçi’yi unutmayacağız. Unutmayacağız ki birlikte yaşam hayalimize, insanlığın en güzel miraslarına sahip çıkma gücümüz eksilmesin.

Gücümüzü biraradalığımızdan, dayanışmamızdan her şart altında ezilenden ve sömürülenden yana politik ve ahlaki tutumumuzdan alıyoruz. Bugün her yanı çürütülmüş bu düzen karşısında o yüzden halen ayaktayız ve yeniden kurulacak bir hayatın yaratıcıları ve parçasıyız.

2016 için umutluyuz ve kararlıyız.

AKP’nin ülkemizi sürüklediği bugünkü felaketten çıkaracak, saldırılara direnecek ve memleketimizi kardeşçe, eşit ve özgür geleceğe taşıyacak iradenin daha da güçlendiği bir yıl olacağını biliyoruz. 2016’da bu sorumluluklarımızı şimdiye kadar olduğundan çok daha azimle yerine getirmeye kararlıyız.

Ezilenlerin ve emekçilerin tarihin akışında kendilerine yeniden yer açtıkları yılların yenisinin yeni bir çağa, devrim ve sosyalizm çağına atılacak yeni bir adım olacağına inancımızla yeni yılınızı kutluyoruz.

Cizre’de, Silopi’de, Sur’da, Nusaybin’de ve pek çok yerde evleri-ocakları yıkılmış, çocuklarını, annelerini, babalarını kaybetmiş insanlarımızın yeni yılını kutluyoruz…

Fabrika kapılarında, iş yerlerinde emekleri için direnen işçilerin yeni yılını kutluyoruz…

ODTÜ’de ve tüm üniversitelerde AKP kuşatmasına ve IŞİD çeteciliğinin saldırılarına direnen üniversite öğrencilerinin yeni yılını kutluyoruz…

Gerici iktidarın beslediği erkek şiddetine, baskılara karşı özgürlüklere sahip çıkan kadınların yeni yılını kutluyoruz…

Cerattepe’de ve ülkenin her köşesinde toprağına, deresine, ormanına sahip çıkanların yeni yılını kutluyoruz…

Evsiz, işsiz bırakılmış, güvencesizliğe ve geleceksizliğe sürüklenmiş insanlarımızın yeni yılını kutluyoruz…

2016 birbirimize daha fazla sahip çıkacağımız, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte mücadeleyi çoğaltacağımız bir yıl olsun.

2016 Nazım’ın sözleriyle, ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe’ yaşamanın yılı olsun.

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ