ÜZÜMDE ADALET İÇİN EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 28 EYLÜL’DE ALAŞEHİR’DE BULUŞALIM

4695

AKP Hükümeti “Milli(!) Tarım Projesi’nin gereğini yapıyor üreticileri mağdur etmeye devam ediyor!
Belirlediği fındık alım fiyatı ile fındık üreticilerini açlığa mahkum eden, uyguladığı ‘Tarım Politikaları’ ile küçük üreticileri tasfiye etmeye çalışan AKP şimdide gözünü üzüm üreticilerine dikti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA 12 Eylül’de Manisa’da “ gerçek (!) şişkin olmayan ve üreticiyi koruma” iddiasındaki 2017 yılı kuru üzüm rekoltesini üzüm üreticilerinin alınmadığı bir salonda açıkladı, Sayın Fakıbaba’nın rekolte açıklaması için seçtiği gün ve açıkladığı fiyat ile kimlerin temsilcisi ve devamcısı olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bakan Fakıbaba’nın üzüm rekoltesini açıklamasından hemen sonra Türkiye’nın en büyük kuru üzüm tüccarlarından olan AKÇA Holding’in bağlarını ve tesislerini ziyarette bulunması AKP’nin tercihini kimden yana kullandığının açık bir ifadesidir.
“Üreticileri mağdur etmeyeceklerini” iddia eden Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba fındıktan sonra açıkladığı üzüm alım fiyatıyla da maliyetin çok altında bir fiyatla alım yapacaklarını, aslında “AKP döneminde üreticiler mağdur olmaya devam edecekler” demek istediğini gösterdi. Fakıbaba kuru üzümü 4 TL ye alacaklarını açıklama yapmadan önceki günlerde tüccar 4 TL’nin üzerinde alım yapıyordu, Sayın bakanın açıklamasından sonra ise üretici tüccara 4 TL’ye bile üzüm satamaz olmuştur, halbuki bu fiyat kuru üzümün maliyeti bile değildir.
Üzüm Üreticileri Sendikası’nın (ÜZÜM-SEN) yapmış olduğu Basın Açıklaması’nda 1 kg kuru üzümün üreticilere maliyetini çıkartmış ve 1 kg kuru üzüm maliyeti üreticilerin kendilerinin ve ailelerinin harcadığı emeği sayılmazsa en iyimser hesapla 3.20 TL yi bulduğunu, harcadığı emeğin hesaba katıldığında ise bu maliyetin 4.40 TL olduğunu söylemiştir.
Biz de Sayın Bakana soruyoruz; 1 kg kuru üzümün maliyet hesabını yaptınız mı? Yaptıysanız bunu kamuoyuyla neden paylaşmıyorsunuz? Yoksa yakınlık kurduğunuz kuru üzüm ihracatçısı şirketler mi bu açıklamayı yapmanızı engelliyor? Yoksa imza attığınız ‘Serbest Ticaret Anlaşmaları’ mı, DTÖ mü? Hangisi? Bu Adaletsizliğe göz yummak için mi Bakan oldunuz?
Üreticiler Adalet arıyor, bu ‘Adalet Arayışı’nda üzüm üreticileri de yerini alıyor. 28 Eylül’de Enerji ve maden yatırımlarınızla kirlettiğiniz, ekolojik dengeyi bozduğunuz Alaşehir’de yapılacak olan “Üzümde Adalet Çalıştayı ve Mitingi”nde bizde yerimizi alacağız. Enerji ve maden yatırımlarınızın üzüm üretiminde yarattığı ekonomik, sosyal, ekolojik problemleri ve çözüm önerilerini tartışacağız, Hep birlikte Şirket tarımı yerine küçük aile tarımı savunduğumuzu ‘Gıda Egemenliği’mize sahip çıktığımızı göstereceğiz. Uyguladığınız tarım politikalarının “Milli” değil uluslar arası gıda tekellerinin dayattığı politikalar olduğunu ve sizin hükümetinizin de bu politikaların katıksız savunucusu olduğunu hep birlikte haykıracağız. Üzüm üreticilerinin yanındaki yerimizi alacak ve bu ülkede iktidarınızın devam edebilmesi için ‘dikensiz gül bahçesi’ yaratamayacağınızı göstereceğiz.
Emperyalizmin ‘Yeni Dünya Düzeni’nin kurumlarından olan, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü politikalarından ve O politikaların katıksız uygulayıcısı AKP Hükümetinin politikalarından zarar gören, mağdur olan herkesi üzüm üreticilerinin sesine ses katmaya çağırıyoruz. 28 Eylül’de Alaşehir’de buluşmak üzere.

Tarım Çalışma Grubu