ÜLKEMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN Parasız, Kamusal, Nitelikli, Laik Eğitim #KarmaEğitimŞart

3984

ÜLKEMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
Parasız, Kamusal, Nitelikli, Laik Eğitim
#KarmaEğitimŞart

Türkiye yeni eğitim-öğretim yılına AKP iktidarının eğitim politikalarının iflası ile başlıyor; öğrenciler, veliler, eğitimciler mutsuz, öfkeli ve kaygılı.

  • Karma eğitime vurulan darbe eğitimdeki gericileşmenin resmiyet kazanmasıdır.AKP iktidarının eğitim alanına yaptığı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de yönetmeliklerden “karma eğitim” zorunluluğunu kaldırarak okullarımızın haremlik-selamlık hale getirilmesinin önünü açıyorlar. Cumhurbaşkanı sözcüsü “karma eğitim istemeyen velilere seçenek sunacağız” diyerek bu dinci-gerici uygulamayı sözde demokratik bir hakmış gibi sunuyor. Kamusal alanın en temel yapısı olan okullarda cinsiyet üzerinden yapılacak ayrıştırma toplumsal hayatın tamamında gerici, cinsiyetçi, faşist bir dönüşümü hedeflemektedir. Karma eğitim çocuklarımızın pedagojik ihtiyaçları ve temel hakları gereği vazgeçilemez bir zorunluluktur.
  • LGS ve sınavlar Çocuklarımızı Mağdur Ediyor!

LGS ve çember sistemi dayatması ile çocuklarımız mağdur edildi. Çocuklarımızın tercihleri yok sayılarak İmam Hatipler ve Meslek Liseleri zorunlu tutuldu. İktidarın tüm dayatmalarına rağmen bu lise türlerindeki kontenjanların boş kalması, eğitim politikasındaki iflası ortaya koymaktadır. Öğrencilerimizin istemedikleri okullara ve açık liselere mecbur bırakılması kabul edilemez bir hak ihlalidir. Diğer taraftan örgün eğitim sistemindeki sınavların yarattığı kaygı ve rekabet duygusu çocuklarımızdan en kıymetli günlerini çalmaktadır.

  • Okulda Tarikat-Cemaat Olmaz

Eğitimdeki en önemli sorunlarından birisi laikliğin okullarımızda en ufak kırıntısına kadar yok edilmesidir. Okullar, imzalanan protokollerle gerici tarikat ve cemaatlerin faaliyet alanına dönüştürülmüş durumda. Zorunlu din dersleri ve İmam Hatiplerin hem ortaöğretimde hem lisede tek tercih olarak dayatılmasıyla çocuklarımız bilimsel eğitimden ve evrensel değerlerden uzaklaştırılıyor. Her çocuk dini, dili, cinsiyeti üzerinden ayrımcılığa uğramadan nitelikli eğitim alma hakkına erişebilmelidir.

  • Çocuklarımızın Geleceğinden Tasarruf Edilemez

Ekonomik krizin de etkisiyle kırtasiye başta olmak üzere okul masrafları geçen yıla göre ikiye katlanmış durumda. İktidar ise özel okullara teşvikini sürdürürken krizin faturasını emekçi çocuklara çıkarmanın planlarını yapıyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı da yine özel kurumlara teslim edilmiş durumda.

Gündemde olan MEB bütçesinden kesinti demek eğitimin maliyetinin daha çok velilere yıkılması anlamına gelecektir. Öğrencilerin başta barınma ve beslenme olmak üzere tüm masraflarının devlet tarafından karşılanması, eğitimin kamusallaşması en acil ihtiyaçlardandır.

  • Mutsuz öğretmenlerin mutlu öğrencileri olamaz

Öğretmenlerimizin temel ihtiyaçlarını gözetmeyen, çalışma koşullarını güvencesizleştiren ve öğretmenler arasında eşitsizlik yaratan uygulamalar mutsuz eğitimciler ve mutsuz öğrenciler yaratmakta. Yalnızca müfredatta sunulan bilgiyi öğrenciye aktaran teknisyenleşmiş öğretmenlere değil; sorgulayan, araştıran, bilimsel değerler doğrultusunda hareket eden özgür ve mutlu öğretmenlere ihtiyaç duymaktayız.

  • Parasız, Kamusal, Nitelikli, Laik Eğitim

Eğitimin sorunları bugünkü iktidarın anlayışı ile çözülemez.

Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini karartan bu politikalara birlikte karşı çıkmalıyız. Unutmayalım ki; mahallemizdeki veliyle, okulumuzdaki öğretmenle derdimiz bir. O halde mücadelemiz de ortak olmalı.

Çocuklarımız özgür, eşit, parasız ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan nitelikli eğitim alma hakkına sahiptir. Bunu ancak, çocuklarımıza birlikte sahip çıkarak başarabiliriz. Bunun için veliler, eğitim emekçileri ve eğitimdeki dönüşümlerden muzdarip tüm yurttaşlar olarak üzerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımıza sahip çıkmanın yolu var olduğumuz her alanda birleşerek eğitime müdahil olmamızdan geçiyor.

Okullara sahip çıkalım ki, çocuklarımız yüzlerinin güldüğü, mutlu oldukları sıralarda büyüsün!

Çocuklarımızın hiçbir pedagojik eğitimi olmayanlara teslim edilmediği; çağdaş, bilimsel, laik eğitimi savunan öğretmenlerimizin haksızlıklara uğramadığı eşitlikçi ve demokratik bir eğitim mümkün. Birlikte Başarabiliriz!

Eğitim Çalışma Grubu