Ülke Temsilciler Meclisi Toplantısı SONUÇ BİLDİRİSİ Açıklandı

4452

3-4 Haziran Ankara’da gerçekleştirilen ÖDP Ülke Temsilciler Meclisi toplantısı Sonuç Bildirisi Açıklandı.

1-       Halkın HAYIR iradesi sokakta da sandıkta da kazandı. Milyonların HAYIR iradesi,  dayatılan anayasayı ve arkasındaki AKP zihniyetini reddetti. Devletin tüm imkânları kullandığı ve yoğun baskı altında gerçekleştirilen referandumda halkın birliği ve dayanışması AKP’yi yendi.

2-       Sokakta da sandıkta da yenilen AKP, hile ile anayasayı değiştirdi. Meşru olmayan anayasanın yetkilerine dayanarak, ülkemiz şimdi Meclissiz ve hukuksuz bir tek adam diktası altında daha büyük bir karanlığa ve krize doğru sürükleniyor.

3-       Anayasanın yürürlüğe girmesi halkın kabul etmesi anlamına gelmeyecektir. HAYIR, iradesi şimdi bu hileli anayasayı yürürlükten kaldırmak için mücadelesini sürdürecektir. Din perdesi, altında geliştirilen yağmacı ve talancı bu karanlık düzen karşısında HAYIR diyen milyonların değişim arzusunu ve iradesini, bir gelecek seçeneği olarak büyütmek bugünkü temel sorumluluğumuzdur.

4-       Bu karanlık düzen karşısında mücadele AKP’nin sağ-siyasal İslamcı hegemonyasıyla uzlaşarak gerçekleştirilemez.  Karanlık düzene karşı emperyalizme karşı bağımsızlığı, gericiliğe karşı laikliği, yağma ve talana karşı kamuculuğu, sömürüye karşı emeğin haklarını temel alan tüm etnik ve mezhepsel ayrışmaların ötesinde eşit ve özgür yurttaşlık bağları temelinde birlikte yaşamın imkânlarını güçlendiren bir ülke kurma hedefiyle bir seçeneği yaratmak için mücadele edeceğiz.

5-       Bu anlamda Türkiye’nin yeni bir seçeneğe ihtiyacının olduğunu altını çiziyoruz. Ülkenin içine girdiği krizin ilerici, demokrat, devrimci temelde çözümü, Parlamentoda temsil edilen 4 siyasi gücün dışında, başka bir gücün, toplumsal-siyasal seçeneğin yaratılması ile mümkün olabilir. ÖDP, HAYIR’ın politik iradesine sahip çıkarak, onu ileriye taşıyacak bir siyasal-toplumsal seçeneğin yaratılması doğrultusunda mücadele edecektir.

6-       Bu doğrultuda, Partimiz AKP-Saray rejiminden ülkemizi çıkartacak bir devrimci demokratik çıkışı yolunu yaratma hedefi doğrultusunda önümüzdeki dönemde halkın birleşik mücadele ve fiili demokrasi zeminleri olarak Meclisleri geliştirerek, Haziranlaşma dalgasını büyütmeyi ve bu doğrultuda tüm ilerici, demokrat, yurtsever halk kesimlerinin daha büyük birliğiniyaratmak için sorumluluk alacaktır.

7-       Bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde Partimiz, yerel seçimlerde AKP hegemonyası zayıflatacak bir iradeyi,  HAYIR hareketinin değişim talebi ve programı doğrultusunda gerçekleştirmek üzere inisiyatif alacaktır.

8-       AKP’nin emekçi yoksul halka yönelik yürüttüğü yağma-talan politikalarına ve saldırılara karşı, Kıdem Tazminatı savunmak ve Zeytinliklere sahip çıkmak için halkla birlikte mücadeleyi yükselteceğiz. OHAL ve KHK düzeninin, FETÖ ile mücadelenin ötesinde,muhaliflere yönelen saldırılarına karşı mağduriyet ve hak gasplarının son bulması için emeğin örgütlü mücadelesinin yanında olacak;  İşleri için yaptıkları açlık grevi yaşamsal anlamda kritik zamanlara ulaşan Nuriye Özmen ve Semih Özakaça’nın haksız yere işten atılan tüm kamu emekçileriyle birlikte işlerine geri dönmesi mücadelesiyle dayanışma içinde olacaktır.

9-       AKP’nin din örtüsü altında yoksullaştırarak pençesine aldığı emekçi halkın kaderine sahip çıkmak için hayatın her alanında mücadeleyi, dayanışmayı, sevgiyi ve paylaşmayı büyütecek siyasal-kültürel-toplumsal adımlarla ve yeni örgütlenmelerle siyasal İslamın hegemonyasına karşı toplumsal bir aydınlanma mücadelesini her alanda sürdürecektir.

10-   Partimiz, 9. Olağan Kongre sürecini Eylül 2017-21 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. 9.Olağan Kongre sürecimiz bir program değişim kongresi olacaktır.  Kapitalizmin krizi içinde, dünyada kapitalist sömürü ve faşist yönetim biçimlerinin geliştiği, halkın egemenlik haklarının yok edildiği bu alacakaranlık karşısında, 21.yüzyılda da seçenek devrim ve sosyalizmdir. Program değişim süreci bu anlamda ülkemizin siyasal İslamdan çıkış seçeneğinin yaratılmasına ve 21.yüzyılda sosyalizmin yeniden üretimi noktasında bir tartışma süreci olarak gerçekleştirilecektir.