Ülke Temsilciler Meclisi Sonuç Bildirisi

2208

ÜLKE TEMSİLCİLER MECLİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ
2-3 Mart 2019 / Ankara

1- YSK’nın dar ve yasakçı bir anlayışla aldığı kararın sonucunda partimizin seçimlere katılma hakkı elinden alınmıştır. Bu koşullarda da Partimiz, siyasal İslamcı faşizmin yeni mevziler kazanma arayışına karşı çıkan milyonlarla birlikte mücadelesini sürdürecek, AKP-MHP blokuna oy vermeme çağrısını ülke genelinde örgütleyecektir.

2- Partimiz bu anlayışın parçası olarak, Hopa, Çamaş ve Beyoğlu’nda parçası olduğu demokratik ittifaklarla birlikte mücadele edecektir. Beyoğlu başta olmak üzere bu umut noktalarındaki izleri çoğaltmak için mücadeleyi ve dayanışmamızı güçlendireceğiz, birlikte başaracağız.

3- Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşmektedir. AKP-MHP bloku, halkın boğazını sıkan bu kriz gerçeğinin üzerini toplumu kutuplaştırma ve korkutma siyaseti ile örtmeye çalışmaktadır. AKP’ye oy veren emekçiler dahil emekçi halk sınıfları, bu dar boğazdan çıkış arayışı içerisindedir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi siyasi ve ekonomik kriz içinde ülkemizin geleceğinin yıkıma uğratan politikalara karşı emekçilerle birlikte birleşik bir direniş siyasetini geliştirmeyi ve halkı ezen bu pahalılık ve yoksulluğa karşı bir dayanışma hareketini inşa etmek için hareket edecektir.

4- ÖDP, ABD emperyalizminin Suriye ve şimdi Venezuela’dan başlayarak Latin Amerika’ya yönelen saldırısı karşısında duracak, emperyalist yıkıma karşı bağımsızlık ve özgürlük için mücadele eden halklarla dayanışmasını güçlendirecektir.

5- Siyasal İslamcı rejimin, ülkemizi sürüklediği siyasi, ekonomik ve sosyal kriz karşısında, siyasal bir alternatife olan ihtiyaç her gün kendini daha yakıcı biçimde hissettirmektedir. ÖDP, siyasal İslamcı rejime karşı Türkiye’nin eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik temelinde yeniden kuruluş mücadelesini, emekçi halkın birleşik mücadelesine dayanarak yaratmak için bu alandaki birikimi daha da ileriye taşıyacak bir sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.

6- İktidar, zorbalık ve baskıyla tüm değişim yollarını kapatmaya çalışsa da halkın değişim talebini somut bir siyasal güce dönüştürmenin yollarını mutlaka bulacak, halkın kendi gücüne dayanarak hep beraber başaracağız!