Tüzük

ÖDP Tüzüğünü okumak için tıklayınız

(2011 yılında yapılan Tüzük Kongresi değişikliklerini de içermektedir.)