Tüzük

ÖDP Tüzüğünü okumak için tıklayınız

(11 MART 2018 TARİHLİ 9.OLAĞAN KONGRESİ’NDE KARARLAŞTIRILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)