Türkiye’de grev hakkından söz etmek mümkün değildir

2496

AKP Hükümeti, Şişecam işyerlerinde Kristal-İş Sendikasına üye beş bin işçinin bugün çıkacağı grevi 60 gün süreyle erteleyerek, demokrasi, uluslararası hukuk ve evrensel normlar konusunda samimiyetsiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu karar Türkiye’de grev hakkının olmadığının açık kanıtıdır.

Grevin cam ve otomobil işverenlerinin talebi doğrultusunda ertelenmesi sendikal mücadelenin önündeki engelleri gösteren tipik bir örnektir.

AKP, Şişecam işverenlerinin hükümeti gibi davranarak milli güvenliğin bozulabileceği gerekçeci ile işçilerin ve sendikanın anayasal hakkı olan grev haklarını ellerinden almakla anayasayı ihlal etmiştir. 

Su bardağının, pencere camının üretiminin milli güvenlikle ne ilgisi olabilir? AKP hükümeti neden sadece otomotiv sektörünün zararını düşünmektedir? Yıllardır aynı komik gerekçelerle grevler engellenerek, grev hakkı uygulanamaz hale gelmiştir. Grev hakkının olmadığı veya uygulanamaz hale geldiği koşullarda sendikaların işçiler için hiçbir anlamı ve karşılığı olamaz.

Grevin işçiler açısından gerçek bir işlevinin olabilmesi için Türkiye’nin demokratikleşme konusunda daha çok yol alması gerektiği ortadadır. Bu ise, başka bir Türkiye isteyenlerin ortak mücadelesi ile gerçekleşebilir.

ÖDP; işverenlerin, hortumcuların, kanla ve soygunla beslenenlerin Türkiye’sinin yerine emekçilerin, dışlananların, ezilenlerin Türkiye’si için bugüne kadar olduğu gibi cam işçileriyle ve Kristal-İş Sendikası ile yan yana ve birlikte olacak, başka bir Türkiye için mücadele ve dayanışmasını büyütecektir.

Alper Taş
Genel Başkan Yardımcısı
9 Aralık 2003