Terör Haklar İçin Mücadele Aracı Olamaz!

2461

Bugün Kuzey Osetya’da, Irak’ta ve dün hepimizin hatırlayabileceği gibi birçok yerde, siyasal amaçlar uğruna sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik olarak yapılan saldırılar ve eylemler asla haklı bir davanın aracı olarak kabul edilemez.

Daha çok gerici ve karanlık güçler tarafından yürütülen böylesi eylemler ve saldırılarla oluşturulmak istenen, şeriatın hüküm sürdüğü, şu anda imkanlarından yararlandıkları basın ve ifade özgürlüğünün bulunmadığı, genel olarak demokratik haklardan sözedilemeyeceği özel olarak kadınların sürekli ve kalıcı bir biçimde aşağı bir konumda bulundukları tam anlamıyla totaliter bir toplumdur.

Emperyal devletlerin Irak, Çeçenistan’da veya Afganistan’da müdahalelerine veya başka yerlerde devlet terörüne gerekçe sağlayan eylemlerden en büyük zararı da bizzat hakları savunulduğu iddia edilen halkların kendileri çekmektedir. Açıkçası provokasyonlar ve hiçbir haklı gerekçeye dayandırılamayacak rehin almalar kitlelerin yürüttüğü direnişi gölgelemekte ve onların da saldırganlar tarafından aynı kefeye konarak lekelenmesine yol açmaktadır. 

İnsanlığın temel hakları için, kendi geleceğini belirleme için direniş ne kadar meşru ise bunları bahane ederek yapılan bu türden eylem ve saldırılar da o kadar insanlık dışıdır.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, esarete karşı her türlü özgürlük mücadelesini desteklerken, bu mücadelede kullanılacak araçların da mutlaka amaçlara uygun olması gerektiği inancındadır.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
4 Eylül 2004