“Tarihsel Buluşma” İçin Önerilerimiz

1190

3 Kasım’da yapılacak seçimlerde bir tarihsel buluşmayı gerçekleştirmek için büyük çaba gösteriyoruz. Çünkü Türkiye’nin yaşamakta olduğu krizden çıkışın sol bir seçenekle olacağını ve bunu geniş bir yelpazede inşa etmek gerektiğini biliyoruz.

Bu tarihsel bir buluşma olacaktır. Çünkü,

Bir taraftan sosyal demokratlarla sosyalist solu tarihimizde ilk kez böyle bir politik zeminde bir araya getirmeyi,

Diğer taraftan Doğu ve Güneydoğu halkı ile Batı halkını demokratik, eşit ve özgür Türkiye hedefi için bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca bu yan yana gelişin ülkemizin sorunlarına en fazla duyarlı olan ve sorumluluk sahibi sendikalar, meslek birlikleri, demokratik kitle örgütleri, yurttaş inisiyatifleri ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte güçlendirilmesi ve milyonlarca emekçi, yoksul, ezilmiş yurttaşımızın gönlünde yatan bir Türkiye projesi haline gelmesi mümkün olabilecektir.

IMF politikaları ile işsizliğin ve yoksulluğun yaygınlaştığı, tarım üretiminin tahrip edildiği, üretim ekonomisi yerine borç ekonomisinin hakim kılındığı bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal adaleti, eşitliği ve emekçilerin haklarını ön plana alan bir sol iradeye ihtiyaç olduğu ortadadır. Yaşadığımız sorunların ağırlığı karşısında, önümüze çıkan güçlüklere dar politik anlayışlarla yaklaşmaya ne hakkımız ne de zamanımız var.

ÖDP ve Genel Başkanı olarak ben, bu tarihsel buluşmanın gerçekleşmesi için her türlü politik fedakarlığı yapma konusunda kararlıyız. Bu hedefin gerçekleşmesi için,

ÖDP Genel Başkanlığı’ndan hemen istifa etmeye, 

İttifakı gerçekleştirenlerden birinin başkanlığında çalışmaya, 

ÖDP’nin merkez karar organlarını ittifakı gerçekleştirmesini istediğimiz partilerle ortaklaştırmaya hazırım.

Dahası, zaman ve yasalar olanak tanıyorsa, bu ittifakın yaşam bulması için, ÖDP’nin ismini, ittifakın üzerinde anlaşabileceği ortak bir isimle değiştirmeyi teklif ediyoruz.  

Bütün bunları önermemizin nedeni, gerçekleşmesini istediğimiz bu tarihsel buluşmanın kimlikleri yok edici bir iltihak değil, politik kültürümüzü zenginleştirecek; solu Meclis’e ve iktidara taşıyacak bir kader birliği olması içindir. Hiçbir siyasi partinin veya demokratik örgütün bir başkasına biat etmesini değil, kendi fikirleri ve özellikleriyle bu ittifakta yer almasını ve ortaklığı zenginleştirmesini istiyoruz. Siyasal hayatımızda yeni ve demokratik bir politik kültürün tohumlarını atmanın özellikle bu seçim döneminde çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun zor olduğunu biliyor, ama kararlılık gösterilirse başarılacağına inanıyoruz. Demokratik örgütleri, sendikaları, meslek örgütlerini bu konuda inisiyatifli olmaya çağırıyoruz.

Ufuk Uras

 

Genel Başkan 

 

4 Eylül 2002