SURİYE’DE YENİ SAVAŞ, MÜDAHALE DEĞİL İÇERİDE VE BÖLGEDE BİRARADA YAŞAM VE BARIŞ

2031

SURİYE’DE YENİ SAVAŞ, MÜDAHALE DEĞİL İÇERİDE VE BÖLGEDE BİRARADA YAŞAM VE BARIŞ

HALKLARIN KADERİ EMPERYALİZME TERK EDİLEMEZ

AKP’nin Suriye savaşında izlediği siyaset ülkemizi derin ve sonu görünmeyen bir krize sürükledi.
ABD emperyalizminin Suriye ve Ortadoğu’da enerji alanlarını ve geçiş noktalarını ele geçirmek ve hegemonyasının güçlendirmek için başlattığı savaşlar tüm bölgeyi etnik ve mezhepsel bir dağılmanın içine sürükledi.
Daha önce Irak’ta yaşandığı üzere bugün de artık bir Suriye’den söz etmek imkansız bir hale geldi. Suriye etnik ve mezhepsel temelde fiilen parçalandı. Parçalanma süreci, ABD’nin doğrudan müdahalesiyle oluşan ve bölge ülkelerince desteklenen cihatçı güçlere dayanan iç savaşla gerçekleştirildi. Bugün Suriye’de her bir noktasında ABD’den Rusya’ya ve bölge ülkelerine yabancı güçlerin söz sahibi hale geldiği bir noktaya gelindi.
AKP iktidarı izlediği fetihçi-mezhepçi siyasetle ülkemizi emperyalizmin bu savaş politikasının parçası haline getirdi. Cihatçı güçlerle kurulan ve şimdilerde ÖSO merkezli sürdürülen ilişkilerle Türkiye, emperyalizmin bu etnik-mezhepsel dağılma dalgasının içinde sürüklenmeye devam ediyor. Öte yandan Suriye’de PYD’nin temsil ettiği Kürt hareketi, giderek ABD politikalarına bağlı hareket eden bir ittifak içinde Kürt halkının kaderini emperyalizmin inisiyatifine terk eden bir noktaya geldi.
Bölgede emperyalizmin tezgahında gelişen savaş içinde alınan tutumlar sonuçta ülkemizde de etnik ve mezhepsel çatışma dinamiklerini yoğunlaştıran sonuçlar üretiyor. Bu politikalarla ne bölge halklarının çıkarına olacak sonuçlar almak mümkündür ne de ülkemizi emperyalizmin savaş tezgahının dışına çıkarmak mümkündür. AKP’nin şimdi Afrin’e yönelik yeni müdahale planı da bu ateşi körüklemek dışında bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır.

Suriye’de ve Irak’ta çözüm parçalanma değil, demokratik birliğin yeniden inşa edilmesinden geçmektedir. Bugün, etnik temelde ya da mezhep temelindeki parçalanmalarla, emperyalizmin ve büyük güçlerin güdümünde kazanılacağı düşünülen her şey bölge halkları için yeni felaket ve savaşların hazırlayıcısı olacaktır.
Türkiye’nin emperyalizmin savaş tezgahından çıkarılması, daha çok savaşla ve çatışmayla mümkün değildir. İçerde Kürt sorununun eşit yurttaşlık temeline dayalı çözümünü ve bölgede halkların eşit, özgür temelli birliğini esas alarak bir çıkış yolu yaratılabilir.

ÖDP, birarada yaşamı tehdit eden, ülkemizde etnik ve mezhepsel çatışmayı derinleştirecek her türlü anlayış karşısında ısrarla birarada yaşamı ve halkın demokratik birliğini geliştirmek için mücadele edecektir.

Başkanlar Kurulu