Sorumluluğunuz Fatiha Okumak Değil

1699

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), İstanbul’da 10 işçinin ölümüne neden olan iş cinayetine ilişkin bir açıklama yaparak, iş cinayetlerini durdurmak için önlem alma çağrısı yaptı.

Eş Genel Başkanlar Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya’nın açıklamasının tam metni şöyle,

SORUMLULUĞUNUZ ÖLENLERİN ARDINDAN FATİHA OKUMAK DEĞİL
İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI ÖNLEM ALMAKTIR

İstanbul’da Ali Sami Yen stadyumunun yerine yapılan rezidans inşaatında 10 işçi kardeşimiz daha iş cinayetinin kurbanı oldu.

Torunlar GYO inşaatındaki iş cinayetinin ardından şirket yetkilileri ve başta Davutoğlu olmak üzere AKP’li yetkililer tıpkı bundan öncekilerde olduğu üzere sorumluluğu ölen işçilerin üzerine atmaya çalışıyor.

Her yıl 1200-1500 arasında işçinin ölümüne neden olan gerçek nedenler üzerinde durulmaksızın kimi teknik açıklamalarla ve göstermelik soruşturmalarla iş cinayetlerinin üzeri örtülmeye çalışıyor.

İş cinayetleri AKP’nin inşaat merkezli vahşi sömürü ve taşeron düzeninin doğrudan sonucudur.

AKP iktidarında sermayenin yeni büyüme alanı olarak geliştirilen inşaat sektöründe, karı arttırmak için işçiler kölelik koşullarında çalıştırılmaktadır. İş güvenliği ve sağlığına ilişkin tedbirler alınmamakta, bu sektörlere yönelik hiçbir gerçek denetim yapılmamaktadır. Bu alanlar bilinçli olarak denetim dışına çıkartılmakta, taşeron çalışma ile tüm güvenceleri elinden alınan işçiler ekmeklerini ölümü göze alarak kazanmak zorunda bırakılmaktadır.

AKP’nin yeni Türkiye dediği işte bu kokuşmuş, çürümüş taşeron düzenidir. Yeni Türkiye dedikleri kendi sermayelerinin düzenidir. Yeni Türkiye dedikleri işçi mezarlığına dönüştürülen bir ülkedir.

Buna karşı hep birlikte direnmeliyiz, direneceğiz.

Ölüm karşısında hayatı, kölelik karşısında insanca yaşamı mümkün kılmak için AKP’nin taşeron saldırıları karşısında tüm işçiler, emekçiler ve yoksul halkımızın ortak direnişini örgütleyerek iş cinayetlerinin hesabını mutlaka soracağız.

İş cinayetleri karşısında,
–    Mevcut yasa ve yönetmelikler sermayenin karını değil iş güvenliği ve işçi sağlığını temel alarak yeniden düzenlenmelidir,
–    Taşeron ve güvencesiz çalışmaya her alanda son verilmeli, herkese güvenceli ve insanca çalışma hakkı sağlanmalıdır,
–    TOKİ inşaatlarının denetimsizliğine son verilmeli, TOKİ inşaatları denetim altına alınmalıdır,
–    TMMOB ve bağlı odaların yetkileri arttırılmalı, meslek örgütlerinden oluşan bağımsız denetleme heyetleri yetkilendirilmelidir,
–     İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik şirket sahibi ve devlet eliyle yürütülen baskılara son verilmeli, ailelerin geleceğini güvence altına alacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır,
–    28 Nisan, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri Anma ve Yas günü ilan edilmelidir,
–    İş cinayetinin sorumlusu şirket sahipleri ve devlet yetkileri yargılanmalı, sorumlu Bakan ve yöneticiler istifa etmelidir