Sizin Hepiniz Ensar, Biz Arda Bebeğiz!

4910

Karaman’da ENSAR VAKFI ve KAİMDER’e bağlı ev ve yurtlarda ortaya çıkan 45 çocuğa tecavüz olayından sonra, sistemin pislikleri çorap söküğü gibi dökülüyor. Gün geçmiyor ki çocuklara yönelik bir taciz ve tecavüz haberi duymayalım. Daha dün Kocaeli’nde tecavüze uğrayan 3 yaşındaki Arda bebek öldü. Şanlıurfa’da tecavüze uğrayan bir çocuk intihar etti.

Ensar Vakfındaki tecavüzlerin sorumluluğunu bir kişiye yükleyerek vakfı temize çıkarmaya çalışanlar, tek tek yaşanan tecavüz ve ölüm vakalarında ise hiçbir sorumluluk hissetmiyorlar.

Ülkemizde yaşanan ensestin üstü “kutsal aile”nin korunması adına örtülüyor, çocuk yaşta evlilikler teşvik ediliyor, çocuk istismarı yaygın olarak yaşanıyor. Bildiklerimiz buz dağının sadece görünen yüzü. Tüm bu yaşananlar karşısında devletin yetkili kurumları hiçbir şey yapmıyor, çocuklar seslerini duyuramıyorlar.

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması”ndan sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, “…bir kere rastlanması, kurumları karalamak için gerekçe olamaz” diyerek, Ensar Vakfı’nda tecavüze uğrayan çocuklara sahip çıkmak yerine vakfa sahip çıkıyor, siper oluyor.

Meclis Genel Kurulu’nda “çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadınlara yönelik şiddeti önlemede ihmali bulunduğu” gerekçesiyle hakkında verilen gensoru önergesinin reddedilmesi sonucunda ise utanmadan sevinç gösterileri yapılıyor, tebrik kuyrukları oluşturuluyor.

Çocuk taciz ve tecavüzlerini, 2016 yılının ilk üç ayında 96 kadının cinayete kurban gitmesini görmezden gelen Ramazanoğlu ve AKP; Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüzlerin üstünü örtmek için AK’ lama yolu olarak, hala mağduru oynama demagojisine devam ediyor.

AKP’nin on dört yıllık iktidarı sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve İslami Vakıflar üzerinden hayata geçirdiği laiklik karşıtı, cinsiyetçi, dinci eğitimini de, çocuk istismarını meşrulaştıran fetvalarını da, yaşananların böyle bir karanlıkta, gericiliğin hayatımızı kuşattığı bir ortamda gerçekleştiğini de biliyoruz!

Ve diyoruz ki;

Mağdur edebiyatını bırakın, istifa edin!

Devlet “Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile  gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetiminin yapılmasından sorumludur.”

Anayasanın 41. Maddesi;

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” der.

Türkiye’nin imzaladığı ve yürürlüğe koyduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme;

Taraf devletler, çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale , ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.” der.

– Çocuklara karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmak üzere tüm sorumlular istifa etsin!

– Ataerkil-gerici zihniyetin taşıyıcılığıyla kadın ve çocuk düşmanı politikaları üreten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı derhal kapatılsın, yerine Kadın Bakanlığı kurulsun!

– Laiklik karşıtı, cinsiyetçi, dinci-gerici, tecavüz yuvası vakıflar kapatılsın!

ÖDP’li kadınlar olarak diyoruz ki;

Çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmeyeceğiz!

Bulunduğumuz her yerde çürümüş, köhnemiş düzeninize karşı mücadele edeceğiz!

Karanlığı aydınlatmaya ve hesap sormaya devam edeceğiz!

ÖDP Kadın Koordinasyonu