SİNAGOGLARA YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ!

2412

Sivil halka yönelen her şiddet eylemi bir insanlık suçudur. Tüm barışseverler tarafından kınanmalı ve mahkum edilmelidir. Herkes insanlar arasında kin, nefret tohumları atan böyle terör eylemlerinin hiçbir sorunu çözmeyeceğini bilmelidir.

Bush, Sharon gibi, masum insanlara baskı ve terör uygulayan, dünya halkları arasında şiddet ve intikam eylemlerini kışkırtan zalimler de bir an önce işgallerini sona erdirmeli, barışa yönelmelidir.

ÖDP, barış içinde, farklı din, kültür ve inançların birbirine saygı ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşanacağı adil bir dünyanın savunucusu olarak bu tür terör eylemlerine karşı tavrını sürdürecektir.

Hayri KOZANOĞLU
ÖDP Genel Başkanı
15 Kasım 2003