ŞİMDİ YENİDEN KURMA ZAMANI!

7958

93 yıl önce kurulan Cumhuriyet’i selamlıyoruz!

93 yıl önce Cumhuriyet, emperyalist işgale karşı verilen mücadele sonunda kuruldu. Cumhuriyet, halkçı, laik, ilerici temelde yükselen yeni bir toplumun ve devletin kuruluşunun temeli oldu.

93 yıl sonra bugün Cumhuriyet, kurucu temeli ve değerlerini de ortadan kaldıran bir karanlık içinde boğuldu.

Cumhuriyet’in ilerici damarları, emperyalizmle ve gericilikle uzlaşmaya yönelik adımlarla kesilerek, gericileşme sürecine girdi. 50’ler sonrasında yoğunlaşan bu ilişkilerle gericiliğin devlet içinde kurumsallaşması süreci başladı. Bu dönemde ABD emperyalizminin ‘yeşil kuşak’ projesiyle geliştirilen siyasal İslam, bir devlet politikası olarak desteklendi. Cemaat ve AKP bu temelde aynı köklerden beslenerek gelişerek iktidar gücü haline geldi.

Emperyalizme bağımlı siyasal İslamcı gericiliğe karşı Cumhuriyet’i, ilerici temellerine de sahip çıkarak aşabilecek devrimci potansiyel 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleriyle bastırıldı. 70’ler boyunca, işçilerin, emekçilerin, yoksul halkın mücadelesine dayanarak gelişen aydınlanma dalgası 12 Eylül’de kırıldı. 12 Eylül generalleri ve onların arkasındaki sermaye güçleri ve emperyalizm sol dalgaya karşı Türk-İslam sentezi adı altında gericiliği resmi ideoloji haline getirdi. Bu politika temelinde devletin İslamcılaştırılması süreci hızlandırıldı. Cemaat ve tarikatlarla devlet bütünleştirildi.

AKP, bu politikaların sonucunda Cemaatle ittifak içinde iktidara gelerek, Cumhuriyet’in görece laik temellerini de tümüyle ortadan kaldıracak bir güç kazandı. Bugün ise Başkanlık Sistemi’ne geçişle fiili şeriat ve hilafetin kurumsallaştırılarak İslamcı faşist rejim hakim kılınmaya çalışılıyor.

Artık savunulacak bir Cumhuriyet söz konusu değil, kazanılacak ve yeniden kurulacak bir ülke ve Cumhuriyet var. Ve bu artık yalnızca emperyalizme, sömürüye ve siyasal İslama karşı halkın laiklik, bağımsızlık, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin eseri olabilir.

93 yıl sonra bugün Cumhuriyet’e sahip çıkmak Türkiye’yi yeniden kuracak bir irade birliğini geliştirmek, bu mücadelede birleşmektir. Cumhuriyet’i savunmak Siyasal İslamı yenecek ve Cumhuriyet’i sahiplenerek eşitlik ve özgürlük temelinde aşacak devrimci bir yeniden kuruluş mücadelesidir.

BAŞKANLAR KURULU

1 2