ŞİMDİ SIRA DA BOR MADENLERİNİN SATIŞI VAR

1464

AKP iktidarı döneminde derelerden, fabrikalara kamuya ait ne varsa satılıyor. Şimdi sıra da ise ülkemizin en zengin kaynaklarından bor madenleri özelleştirilmek isteniyor.

Bor madenlerinin yalnızca devletçe işletilmesini öngören yasa, AKP tarafından bor madenlerinin işletmesi özel sektöre devredilmesinin önü açılmaktadır.

Böylece halka ait kaynaklar yerli ve yabancı şirketlerin yeni kar alanına dönüştürülmektedir.
Bor, yapıdan tarıma, temizlikten sağlığa, enerjiden elektroniğe çok geniş bir alanda kullanılan stratejik bir kaynaktır. Böylesi stratejik öneme sahip olan bu madenin dünya toplam rezervinin % 72`si ülkemizde bulunmaktadır. Bor madenlerini kamu adına işleten Eti Maden 2011 yılında 487 milyar dolar kar etmiştir.
Özelleştirmenin asıl nedeni, iktidarın söylediği gibi teknoloji yetersizliği ya da verimsizlik değil uluslar arası tekellerin ihtiyaçlarıdır.
Dünya bor piyasasında arz ve talep, dünya madencilik tröstü İngiltere-Avusturya ortaklığı olan Rio Tinto`nun bir kuruluşu olan US Borax ve Eti Maden İşletmeri tarafından kontrol edilmektedir.

Yeni-liberal entegrasyona uyum konusunda sapma göstermeksizin, bu güne kadar canla başla çalışan AKP,  zaten başta pazarlama olmak üzere bir çok alanda Rio Tinto`ya elini kaptırmış olan Eti Madeni bu çok önemli kamu tekelini, şimdilerde Rio Tinto`ya teslim etmek üzeredir.

Emperyalizmin ve taşeronlarının ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talan etmelerine, bor üretimi ve zenginleştirme hizmetlerinden başlanılarak, yarın bir bütün olarak Bor madenlerimizin ve endüstrimizin uluslar arası tekellere devredilmesine izin vermeyeceğiz.

Alper TAŞ
Eş Genel Başkan
17.06.2012