Seçim İttifakı Çalışmasından Çekildik.

1175

Oluşturulacak seçim ittifakı konusunda yaşanan tıkanmayı aşabilmek için gösterdiğimiz çaba bir sonuç vermedi. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, partimiz bu ittifak çalışmalarından çekilme kararı aldı. Bizi bu karara iten nedenler şunlardır:

1. Bu ittifak içinde olacağı belirtilen partiler arasında ortak bir hukuk oluşturulamadı.

2. Ortak seçim bildirgesinin yazılması, seçim çalışmalarının organize edilmesi ve milletvekili listelerinin kesinleştirilmesi konusunda ortak bir karar kurulu ve hukuku oluşturulamadı.

3. Toplumsal muhalefetin ve Emek Platformu’nun önde gelen örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den temsilcilerin ve siyasi partilerin içinde yer alacağı bir ortak kurul oluşturulması önerisi kabul edilmedi.

4. Seçim Bildirgesi’nin politik zemininin Emek Platformu’nun Alternatif Ekonomi Programı olması fırsatı kaçırıldı.

Gerçekleşmesini istediğimiz bu tarihsel buluşma kimlikleri yok edici bir iltihak değil,politik kültürümüzü zenginleştirecek bir birlik olmalıydı. Hiçbir siyasi partinin veya demokratik örgütün bir başkasına biat etmesini değil, kendi fikirleri ve özellikleriyle bu ittifakta yer almasını ve ortaklığı zenginleştirmesini istiyorduk.

Ancak bu konuda yeterli özen gösterilmedi.

Biz ÖDP olarak seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ufuk Uras

Genel Başkan

11 Eylül 2002