Seçim Bildirgesi – Basın Açıklaması

2499

Türkiye büyük bir belirsizlik altında 3 Kasım seçimlerine gidiyor. Hiçbir seçim döneminde bu kadar büyük bir karmaşa yaşanmadı.

Halkın oylarının çok önemli bir kısmının Meclis’e yansımayacağı, temsilde adalet ilkesinin işlemediği bir tablo ile karşı karşıya kalma ihtimali çok büyüktür. Bu ise Meclis’in ve seçimlerin meşruiyetine ilk andan itibaren ciddi bir gölge düşürecektir.

Bu koşullarda yapılan seçimin ertelenmesi tartışmaları demokratik kaygılardan çok baraj altı kalmış olmanın yarattığı kaygıdandır. O nedenle biz, seçimlerin bir nebze olsun demokratikleşebilmesi için Seçim Yasası’nda barajların inmesine ve partilerin açık ittifaklarına imkan veren değişikliklerin 1 Ekim’de kolaylıkla ve hızla yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Seçim ertelemesi yerine, daha demokratik koşullarda seçimi gerçekleştirmenin imkanları zorlanmalıdır.

Birlikte oluşturduğumuz seçim işbirliği çalışmalarının kamuoyuna duyurulması aşamasına geldik. Bu seçim işbirliğinin Türkiye halkı açısından solda güçlü bir seçenek yaratma hedefinde önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda bugün açıklayacağımız Seçim Bildirgemiz’in hedeflerine yönelik olarak Türkiye’nin dört bir köşesinde faaliyetlerimize başlıyoruz.

#Halkın işsizlik ve yoksulluktan kaynaklanan öfkesini umuda çevirecek bir seçeneği güçlendirmek için mücadele ediyoruz.

#Türkiye’de IMF politikalarından farklı bir politik anlayışın ve ekonomi programının olduğunu herkese anlatabilmeyi hedefliyoruz.

#Borç ekonomisi yerine sosyal adaleti, iş yaratmayı, eşitliği hedefleyen bir üretim ekonomisinin olabileceğini vurguluyoruz.

#Adaylarımızla ve örgütlerimizle yoksul halkın öfkesinin sesi ve temsilcisi olmayı hedefliyoruz.

Öyle inanıyoruz ki, 4 Kasım’da Meclis’te ortaya çıkacak tablo, solda ve toplumsal muhalefette çok daha büyük ve güçlü bir yanyana gelişi gerekli kılacaktır.

4 Kasım ve sonrasında toplumsal muhalefetin daha güçlü bir şekilde Türkiye politikalarına damgasını vurması için bu kaçınılmazdır.

Ufuk Uras
Sema Pişkinsüt
27 Eylül 2002