SAVAŞA İÇİN DEĞİL HALK İÇİN BÜTÇE 27 MART İTAATSİZLİK GÜNÜ OLMALIDIR

1038

ABD Emperyalizminin başını çektiği “koalisyon” müttefik/işgalci kuvvetler Irak’ta topyekün acımasız bir savaş yürütmektedir. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar “akıllı” bombaların hedefi olmakta, bir ulusun tüm varlığı yerle bir edilmektedir.

ÖDP, ABD ve işbirlikçilerinin hunharca saldırısına karşı direnen Irak halkının yanındadır.

ABD, bu savaşa kendinden başka küresel bir güç tanımadığını; askeri, ekonomik, politik gücüyle dünyanın tek hakimi olduğunu ilan etmektedir. Bir yandan tüm güç ve saldırı araçlarını kullanırken, diğer yandan IMF ve DB gibi uluslararası mali kuruluşlarla ekonomik sömürü mekanizmalarını ayakta tutmaktadır.

IMF tarafından hazırlanan 2003 bütçesi ülkemizin kaynaklarını iç-dış ödemeleri ve askeri harcamalar yoluyla heba etmektedir. Faizler bütçe ödeneklerinin % 45’ini yutarken askeri harcamaların önemli kısmı silah alımlarına dolayısıyla ABD’nin silah tekellerine gidecektir. Ekonomi ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Savaşa karşı mücadele aynı zamanda IMF’nin yoksullaştırıcı politikalarına karşı da mücadele etmektir.

Ekmeğimizi elimizden alanlarla, ABD’nin yanında savaş batağına daha fazla batmamızı isteyenler aynı sınıf ve kesimlerdir.

ÖDP, emekten ve barıştan yana olanların birlikte mücadele etmesinden; tüm dünyada kapitalist küreselleşmeye ve savaşa karşı çıkanlarla dayanışmadan yanadır.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve tüm emek güçlerinin 27 Mart 2003 günü barış seferberliğini sürdürmek için üretimden gelen güçleriyle yapacakları kitlesel eylemi, savaşa ve IMF’nin bütçesine hayır diyenlerin itaatsizlik eylemine dönüştürmeliyiz. Yaşamı durdurmalıyız!

ÖDP, 27 Mart 2003 günü Türkiye’nin her yerinde ve İstanbul Dolmabahçe’de saat 13:00’de tüm emek güçlerinin birlikte gerçekleştirecekleri ve 6. Filo’nun denize dökülüşünü hatırlatacakları kitlesel basın açıklamasına bütün savaş karşıtı yurttaşları çağırıyoruz.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan

25 Mart 2003