Sağlık Emekçilerinin Yasını Paylaşıyoruz

1474

Sağlığı piyasalaştıran, hastaneleri özelleştiren, kar etmesi gereken birimler olarak tasarlayan model acı sonuçlarını veriyor.

Hekimi , sağlık emekçilerini suçlayan hastalarla karşı karşıya getiren sistemin artık bütün yaldızları dökülüyor.

Yapılan poliklinik sayısı, ameliyat sayısı arttı diye övünen bakanlık ve hükümet bunun uluslararası sağlık kuruluşlarında alay mevzu olduğunun dahi farkında değil. Hekime başvuru arttı diye övünenlere soruyoruz “bizi kim hasta ediyor?”

Sağlıkta  özelleştirme sonrası yapılan ihalelerde, hastane bahçelerinde çatışan mafya gruplarını unutmadık. Bu ihaleleri kimlerin aldığı ,kimlerin hangi kıstaslarla istihdam edildiği belli değildir.

Son cinayette de işten çıkarılan ve bir aydır hastane koridorlarında gezen sosyopat bir katilden bahsedilmektedir. Tüm sağlık örgütleri tarafından sağlıkçıya yönelik şiddetle ilgili iktidar defalarca uyarılmış, meclis de kanun tasarıları hazırlanmış, ancak tozlu raflara terkedilmiştir.

Yandaşlarını, suçluları aklamak için gece yarıları meclisi çalıştıran AKP iktidarı,  sağlıkçıya şiddet konusunda hiçbir adım atmadığı için katil kadar sorumludur.

Türk Tabipler Birliği ve diğer sağlık örgütlerince alınan 1 Haziran Yas Günü kararını destekliyor tüm halkımızı hastaları, hasta yakınlarını Pazartesi günü sağlıkçılarla dayanışmaya, meydanlara çıkmaya çağırıyoruz.

Alper TAŞ                                                                                           Bilge Seçkin ÇETİNKAYA
Eş Genel Başkan                                                                                Eş Genel Başkan